ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Липсата на кадри се решава с адаптиране на образованието към нуждите на бизнеса

Във връзка с липсата на кадри в България Управителният съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)  реши да подготви и осъществи различни инициативи през 2023-2024 г., които да са посветени на фокус темата: „Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж“. За целта е създаден Мастър план за тази година, с който ГБИТК се ангажира да работи последователно и целенасочено по тази важна за България тема. Това се посочва в позиция на камарата.

Икономиката и обществото са в процес на трансформация, която е безпрецедентна по своя обхват. Технологичното развитие напредва по-бързо от всякога, работната среда се променя и става все по-динамична и все по-дигитална, отбелязват от камарата.

България има демографски проблем, населението й е застаряващо и намалява. В резултат на тези процеси съществува  недостиг на работна ръка. „Освен това изискванията към професионалните профили стават все по-прецизни и по-детайлни, а образователната система не може да отговори толкова бързо на новата действителност. Големите промишлени отрасли са повлияни от промените в областта на околната среда, на енергетиката и на климата“, посочват в своето становище от работодателската организация.

В допълнение към всички тези предизвикателства последиците от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна продължават да пораждат допълнителни сътресения в икономическите и социалните процеси.

Българският бизнес ежедневно се среща и се опитва се справя с тези предизвикателства. За да могат да продължат да развиват успешно своята дейност, компаниите трябва да разработват постоянно целенасочени мерки за преодоляване на възникващите проблеми.

В тази връзка, германската икономика в България се ангажира с развитието на потенциала на работната сила и затвърждаване имиджа на страната като конкурентоспособно място за правене на бизнес в съответствие с насоките, заложени в Стратегията на ГБИТК за периода 2022-2024 година. Заедно с това, тя създава привлекателни рамкови условия в България – от кариерното ориентиране през обучение до интеграцията на специалисти и таланти. „Нашата обща цел е да развиваме България като модерно и перспективно място за работа, живот и бизнес. За целта е необходимо да повишим привлекателността на дуалното образование, да допринесем за реформиране на висшето образование, за модернизиране на трудовото законодателство и за оптимизиране на административните процеси в България, посочават в становищети си от камарата.

От ГБИТК отбелязват, че от гледна точка на развитието на българската икономика най-неотложните мерки са свързани преди всичко с осигуряването на квалифицирани специалисти за бизнеса, за дигиталната трансформация и за климатичните промени. Като целта е адаптиране на образователния сектор към нуждите на българската икономика, както и намаляването на бюрокрацията.

„В тези области са необходими бързи решения и от страна на държавата, и от страна на компаниите, за да може България да се позиционира и развива като атрактивно място за правене на бизнес в бъдеще“, посочват от камарата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст