ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кабинетът удължи концесионния договор на находище „Каменец”

Министерски съвет Гълъб Донев

На днешното си заседание (29 март) Министерският съвет даде съгласие да бъде променен концесионния договор за добив на строителни материали – варовици, от находище „Каменец”, разположено на територията на област Ямбол. Концесионер е „Варовик – Комерс” ЕООД.

Промяната на договора се налага заради необходимостта той да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, според което концедент следва да бъде държавата, представлявана от министъра на енергетиката, а не общината.

С друга част от днешното решение правителството даде съгласие срокът на концесионния договор да бъде удължен с 15 години. 

Първоначалният договор е сключен на 29 декември 2005 г. за 15 години, с възможност за удължаване. Удължаването на срока е мотивирано с оставащите запаси в находището и необходимостта от оптималното им извличане.

С днешното си решение Министерският съвет даде правомощия на министъра на енергетиката в тримесечен срок да сключи допълнително споразумение към договор за концесия с „Варовик-Комерс“ ЕООД.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст