ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Елана Агрокредит” изплаща по-висок дивидент от печалбата за 2022 г.

Пари

Брутен дивидент на една акция от по 0.07358 лв. ще получи всеки акционер на “Елана Агрокредит” АД – София. Това решение е гласувано на проведеното годишно общо събрание.

Става въпрос за сумата от 2 680 562.86 лева. Брутният дивидент на една акция обаче ще бъде определен към 14-тия ден след деня на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2022 г., след получаване на списък на акционерите от „Централен депозитар“ АД. Това се налага заради проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Изплащането на дивидента ще започне на 10 юли и ще се осъществи чрез „Централен депозитар“ АД и „Обединена българска банка“ АД.
Сделки с акции на „Агро Кредит“ на БФБ, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, все още могат да се сключват до 9 юни.

Дружеството, което предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг, приключи миналата година с печалба в размер на 2 844 053.36 лева. По устав фирмата разпределя 90% от печалбата си като дивидент.

Общо 163 490.50 лв. от нея ще се използват за попълване на фонд “Резервен”.

Акционерите одобриха доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния одитиран финансов отчет за 2022 година.
Членовете на съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през миналата година и ги преизбра за нов мандат от пет години. Общото събрание е определило и размера на възнагражденията на членовете на борда.

Общото събрание е овластило съвета на директорите за сключване на две сделки с Европейска банка за възстановяване и развитие. Едната е за договор за кредит в размер на 10 000 000 евро с ЕБВР, а другата – за договор за особен залог на вземания с ЕБВР.

„Елана Агрокредит“ завърши 2021 година с печалба в размер на 2 722 764.80 лева. Общо 2 450 488.32 лв. от нея бяха разпределени като дивидент, или по 0.06726 лв. на всяка акция.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст