Първата финтех компания на пазара ВЕАМ на БФБ с ръст от 54% на приходите

финтех АйТиЕф Груп ITF Group

“АйТиЕф Груп” (ITF Group) отчете ръст на приходите с 54% в сравнение с 2022 г. до 16.5 милиона лева. В резултат на това печалбата на първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ, също се повишава – 76% на годишна база и е в размер на 2.06 милиона лева. Това показва финансовият отчет за 2023 година.

От фирмата показват и ръст на обема на отпуснатите кредити с 33.5% в сравнение с 2022 година. Портфолиото й достигна 22.9 млн. лева, което е ръст от 41 на сто.

Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране, е позната на пазара с изцяло онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България. През декември 2022 г. ITF акумулира над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори през сегмента ВЕАМ на „Българска фондова борса“.

Ръстът на приходите и печалбата се дължат на повишена ефективност

чрез иновации, автоматизация и отлично клиентско изживяване

Според изпълнителния директор на ITF Group Светослав Ангелов, постиженията на фирмата се дължат на стратегическия фокус върху подобряване на клиентското изживяване и на ефективността. „Пример за това е успешното технологичното развитие на собствената ни финтех платформа, благодарение на което постигаме все по-висока степен на бързина и автоматизация на процеса на кредитиране“, отбелязва той.

Ефективността и бързината на платформата се доказват от факта, че към момента над 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично.

Важен приоритет при разработването на финтех решенията е и сигурността, посочват от фирмата. ITF използва собствена система за оценка на риска, която е базирана на над 200 точки с данни. Ефективността на системата се доказва от стабилното портфолио на компанията – над 60% от кредитите се погасяват навреме, а делът на несъбраните главници през последните над три години е под 11 процента.

ITF Group очаква интензивен ръст на бизнеса

Той ще бъде движен от разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване и внедряване на нови продукти и услуги, които да отговарят в още по-пълен аспект на нуждите и изискванията на клиентите. Това ще доведе до разширяване и подобряване на клиентската база.

Успоредно с това ще продължи технологичното развитие, отбелязват от ITF Group. Очаква се делът на клиентите, които се обслужват изцяло автоматично да достигне 80% и да се осигури 24/7 достъп до услугите на компанията.

ITF Group вече е спечелила инвестиционната общност с успешното си присъствие на финансовите пазари. През 2019 г. беше емитирана емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет седем години, които се търгуват на „БФБ-София“. Към момента над една трета от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени.

Следващата стъпка беше успешното листване на ВЕАМ сегмента на БФБ през декември 2022 година.

Във връзка с плановете за растеж на компанията Светослав Ангелов отбелязва, че според прогнозите на мениджърите през 2024 г. се очаква разширяване на клиентското портфолио, устойчив ръст на отпуснатите кредити и нарастване на нетния марж на печалбата. „Това ще доведе до ръст на приходите и печалбата и до подобрение на показателите, свързани с разходите за лихви и дългово финансиране на компанията. Целите ни са през следващите няколко години приходите да нараснат три пъти, а печалбата – над пет пъти спрямо 2022 година.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст