Цялата печалба на “Тексим Банк” ще се внесе във фонд “Резервен”

тексимбанк заемите за граждани BGBX40 печалба фонд резервен

Цялата печалба на „Тексим Банк“ АД – София за 2023 г. да бъде внесена във фонд „Резервен“. Това предлагат мениджърите на кредитната институция в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 26 юни.

Финансовият резултат на „Тексим Банк в края на декември е нетна печалба в размер на 2.33 млн. лева, която значително нараства спрямо отчетените 505 хил. лева през 2022 година. Общо нетните оперативни доходи от дейността на банката се увеличават и са на стойност 22.17 млн. лева. В същото време нетният лихвен доход също расте на годишна база – с 49.15 на сто, а нетният лихвен доход от такси и комисионни се повишава с 11.43 процента.

Общото събрание ще обсъди докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрираните одитори за миналата година.

В дневния ред е и точката за отчет за дейността на служба „Вътрешен одит“ през 2023 г., както и одобряване на размера на възнаграждението на ръководителя й.

Акционерите ще обсъдят и предложението за

освобождаване на членовете на Надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им

през миналата година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 юли на същото място и при същия дневен ред.

Най-големите акционери в банката са “Уеб финанс холдинг” АД с дял от 17.93%, „ТК-Холд“ АД – 9.95%, “Сила холдинг” АД – с 8.84%, ПОК “Съгласие” АД – с 5.82%, УПФ „ЦКБ-Сила“ с 4.53 процента. Дружествата “Датамакс” АД, “Датамакс систем холдинг” АД и “Итрейд” АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 12.34% от капитала. 

От мениджърите на “Тексим банк” единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

Акциите на „Тексим Банк“ се търгуват на “Българската фондова борса”

През последните дванадесет месеца цената им не се е променила много. През месец май миналата година сделки се сключваха при 3.20 лева за един брой, а в момента котировката им е 3.50 лева. А това оценява кредитната институция на 11 582 626 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст