Над 6 млн. лева ще изплати “Трейс груп холд” като дивидент за 2023 година

мазнинките на фискалния резерв, печалба, пенсии

По предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет,  сума в размер на 6 049 065,25 лв. от нетната печалба на „Трейс груп холд“ АД за 2023 година ще се разпредели като дивидент на акционерите. Това четем в поканата за свикване на редовно годишно общо събрание, което ще се проведе на 28 юни. Всеки акционер ще получи по 0.25 лв. брутен дивидент на акция. Това означава увеличение на сумата – от нетната печалба за 2022 година беше изплатен дивидент от 0.16 лева на акция.

Инженеринговата компания завърши миналата година с нетна печалба от 14 847 023 лв. при 5 107 299 лв. през 2022-а.

Предлага се също така сума в размер на 8 797 957.84 лв. от положителния финансов резултат ще се отнесе за фонд „Развитие“ на дружеството.

Управителният съвет на фирмата ще бъде овластен да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Преди да се случи това разпределение на печалбата, общото събрание трябва да одобри годишните доклади за дейността на дружеството /индивидуален и консолидиран/ и одитираните годишни финансови отчети за 2023 г. /индивидуален и консолидиран/.

Общото събрание ще гласува и предложението за освобождаване от отговорност на членовете (настоящи и бивш) на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през миналата година. Тогава в Управителния съвет на дружеството влизаха Боян Стоянов Делчев и Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков. Членове на Надзорния съвет бяха Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева и Манол Пейчев Денев.

В дневния ред е и точката за определяне на постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и на Управителния съвет на „Трейс груп холд“ АД.

От нетната печалба за 2022 година акционерите си разпределиха сума в размер на 3 870 995.36. лв.

или по 0.16 лв. брутен дивидент на акция.

От печалбата за 2021 г. строителната компания не изплати дивидент на акционерите си. Печалбата влезе във фонд „Развитие“.

Николай Михайлов, който е председател на Надзорния съвет, контролира 67.26% от капитала

на инженеринговата компания. Фирмата “Галини – Н” ЕООД има дял от 9%, а собственост на други инвеститори са 23.714% от книжата с право на глас.

Акциите на “Трейс груп холд” се търгуват на “Българска фондова борса”. От началото на година цените се повишават и в момента сделки има на 5 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст