Режат печалбите на CEZ, E.ON и EVN

ДКЕВРОбществено обсъжданеАнжела Тонева - Член на ДКЕВР Андон Роков - Член на ДКЕВР Ангел Семерджиев - Председател Милена Миланова - Член на ДКЕВР

Да се бориш със солидното лоби, което имат електроразпределителните дружества у нас, никога не е било лека задача. Още със стъпването си в страната по времето на кабинета “Сакскобургготски” дъщерните фирми на CEZ, E.ON и EVN получиха гарантирана феноменална годишна норма на печалба от 16 на сто срещу… неосъществените все още обещания за чувствително намаляване на разходите по мрежата. Впоследствие, през 2008-а, рентабилността на електроразпределителните предприятия бе “поорязана” до 12%, нищо че за тези в Западна Европа тя бе и продължава да е от порядъка на 4-5 на сто. Оттогава и малкото анемични изблици на управляващите да поправят тази очевидна несправедливост се проявяваха предимно по време на предизборните кампании, след което тутакси се изпаряваха.

Идвайки на власт, правителството на ГЕРБ също даде заявка да промени досегашното статукво. И след като

близо две години се заканваше

на дружествата на CEZ, E.ONиEVNв България, плашеше ги с разваляне на договори, настояваше “да влязат в час или ще бъдат сменени”, подлагаше ги на проверки, пращаше сигнали до прокуратурата, като че ли най-накрая намери начин как да ги настъпи по най-чувствителното място – печалбата им.

През седмицата Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) организира обществено обсъждане на измененията и допълненията на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. В чл.10 на въпросния документ се създава изцяло нова алинея, която гласи: “Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за дейностите по лицензията за обществена доставка и лицензията за крайно снабдяване с електрическа енергия включват надценка за дейността в размер до 5% от средната покупна цена за енергия на дружеството, съгласно указания на комисията”.

За неспециалистите в енергийната тематика ще обясним, че ако посоченият текст бъде одобрен от правителството в този му вариант, той ще засегне както НЕК, така и електроразпределенията. Вместо досегашната норма на възвръщаемост те ще печелят единствено от надценката на тока, който купуват – съответно НЕК от централите, а ЕРП-тата от НЕК.

“Предложеното изменение е свързано с характера на дейността им – търговия с електрическа енергия. Тя не изисква големи капиталовложения, за които инвеститорите да получават възвръщаемост, като основен елемент от активите на дружеството е оборотният капитал – се отбелязва в мотивите за изменението на наредбата. – Предложеният начин за ценообразуване, чрез определяне на надценка върху средната покупна цена за енергия, включва икономически обоснованите оперативни разходи на тези дружества и печалба, която трябва да покрива търговския им риск. Определеното ниво на надценката до 5% е на основата на сравнителен анализ на утвърдения от комисията марж на цитираните дружества (бел. ред. – НЕК и ЕРП). Регулаторната практика по отношение на издаването на лицензии за дейността “търговия с електрическа енергия” показва, че маржът за тази дейност се изчислява именно като надценка върху средната покупна цена за енергия”.

Другият аргумент на управляващите

за промяната е, че заради неизбежната либерализация на пазара на електроенергия е необходимо равнопоставеност и сравнимост между различните участници на него. Официално българският пазар е отворен от 2007-а, но сега тази либерализация се разпростира само на около 30% от него. Това са големите индустриални потребители, които могат детайлно да направят разчети за необходимата им електроенергия. В ДКЕВР обаче обмислят с промени в Закона за енергетиката вече и малките и средните предприятия да купуват ток по цени на свободния пазар. Очакванията са към края на следващата година в страната да започне да функционира и електроенергийна борса.

На практика ограничаването на печалбата до 5 на сто няма да удари чак толкова сериозно НЕК. През последните години нормата на възвръщаемост на държавната компания се колебае около или под тази стойност. По-различна е

ситуацията в електроразпределенията

До неотдавна българските дружества на CEZ, E.ON и EVN значително подобряваха финансовите резултати на компаниите майки. Според одитен доклад на регулатора, който бе огласен в средата на 2010-а, всяка година те са им плащали десетки милиони левове за различни услуги. Затова и намерението на ДКЕВР и правителството за ограничаване на тяхната печалба до 5 на сто не бе особено радушно прието от потърпевшите.

“Преди имахме конкретна формула, с ясни параметри на ценообразуване, която сега се заменя с корекции и надценки, които ще се определят с указания от ДКЕВР. Максималният размер на надценката ще се определя от това, каква е била ситуацията досега, а с либерализацията на пазара количествата електроенергия, които снабдителите доставят, ще намаляват. Максималната надценка трябва да се съобрази с това какво ще се случи след отварянето на пазара”, изтъкна старши вицепрезидентът “Централни функции” на Е.ОН България Пламен Стефанов. При определянето на надценката според него е било необходимо да се вземе под внимание и фактът, че ЕРП-тата веднага заплащат тока на НЕК, а после си прибират парите, дадени за него, от потребителите, което водело до допълнителни разходи.

“Крайният снабдител работи с икономически обосновани приходи и не ми е ясно как някой определи, че надценката ни трябва да е до 5 процента. Ами ако успеем да обосновем 6%, какво ще се случи тогава?”, попита пък Гочо Чемширов, главен експерт по регулационните въпроси в ЕВН.

Сходна позиция изказаха и от дружеството на ЧЕЗ, което държи разпределителните мрежи в западната част на страната.

На тези възражения председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев отговори: “Търговците на свободния пазар имат далеч повече рискове от вас и се вместват в тези 5%, които сме определили. Този размер е съобразен със сегашната ситуация на пазара и покрива всички допълнителни разходи и рискове.”

Въпреки намордника за енергото потребителите

няма да усетят поевтиняване

на електроенергията. Дори напротив – цената на тока ще продължава да расте през 2012-а, като оптимистичните прогнози са за 7-8%, а най-песимистичните достигат и до 20 на сто. Главната причина за очакваното поскъпване е задължението на топлоелектрическите централи да купуват права за замърсяване на въздуха.

“От догодина в цяла Европа започват търговете за закупуване на емисии. Откъде нашите производители ще намерят пари, за да участват в тях? Добре знаете, че тези средства трябва да се предвидят в цената им. Това ще доведе до поскъпване на електроенергията с 15-20 на сто. В един момент може редица енергийни фирми да фалират. Догодина се очертава един сериозен колапс”, предупреди вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков.

Опитвайки се да свали напрежението, Семерджиев заяви, че се очаква Европейската комисия да разреши на българските електроцентрали безплатни квоти срещу ангажимент за инвестиции, което ще направи поскъпването по-плавно.

Освен заради квотите поскъпване ще има и поради новата

добавка към цената за пренос

която ще покрива харчовете на НЕК при изкупуването на тока по дългосрочните и по-скъпи договори с ТЕЦ “AES Гълъбово” и ТЕЦ “Контур Глобал Марица-изток 3”. Добавката ще фигурира в отделен ред в бъдещите сметки за електроенергия и ще се изписва като “невъзстановяеми разходи”. Според председателя на ДКЕВР изваждането й в отделна тарифа нямало да доведе до поскъпване на крайната цена, а “само ще се повиши цената на едро”, т.е. това, което плащат индустриалните потребители.

“Не сме съгласни в такса пренос да се вкарват подобни разходи. Знаете, че и сега размерът й в България е по-висок, отколкото във всички останали европейски страни. Този механизъм няма да е много прозрачен, ако се запази в сегашния си вариант “, каза Константин Стаменов, председател на управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Той заподозря, че така се открива нова възможност за повишаване на цената на тока и дори за вкарване сред невъзстановимите разходи и на инвестициите за хидровъзела “Цанков камък” и АЕЦ “Белене”.

Разбира се, намеренията за промени са едно, а дали те наистина ще бъдат одобрени от правителството предстои да видим. Защото, както вече отбелязахме, лобито на енергоразпределителните дружества съвсем не е за пренебрегване.

Стефан Савов

ТПС – Председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев и колегите му от регулатора се опитват по-сериозно да “настъпят” енергоразпределителните дружества.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст