ДФ с дългови книжа

Облигациите като книжа с нисък риск обикновено заемат важно място в стратегиите на инвеститорите. Най-вече защото дават възможност за разнообразяване на портфейла им и осигуряват стабилизиране на финансите.

Именно по тези причини в годините преди 2008-а дълговите книжа донесоха добри постъпления и опора за развитието на различни бизнес проекти на българските компании. А организираните на тази основа договорни фондове си осигуряват повече от атрактивна доходност, като инвестираха в такива емисии. Те са сред печелившите колективни схеми през тази година и почти не изпитаха трудности с често срещаното напоследък отсрочване и забавяне при изплащането на облигационните заеми.

През периода януари – октомври деветте договорни фонда от типа "Облигационен пазар" са увеличили парите, които управляват, с над 13 млн. лв., показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Така в края на десетия месец те са натрупали в портфейлите си 37.45 млн. лева. Числата през тази година са показателни. По-свитата търговия и пониженията на котировките при основни позиции на фондовата борса подсилиха негативизма на борсовите играчи, които видяха в дълговите инструменти атрактивна възможност за вложения. Неслучайно стойността на активите на колективните схеми, инвестиращи в облигации, се увеличава с по-висок темп, отколкото търгуващите с акции. Освен това те имат най-висок относителен дял – над 50%, от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове. Логично следствие от това е предпочитанието на осем от лицензираните у нас управляващи дружества, които са организирали по една такава схема, а "ОББ асет мениджмънт" е дори с две.

Най-доволни от вложението си към момента могат да бъдат клиентите на

 

"Експат Бондс"

 

Договорният фонд е част от "Експат Капитал", чийто изпълнителен директор и член на съвета на директорите е Николай Василев. От август 2009 г. Василев е управляващ партньор в дружеството -една от най-големите независими инвестиционни и асет мениджмънт компании в България. Групата компании на "Експат Капитал" управлява три договорни фонда ("Експат Ню Юръп Стокс", "Експат Глоубъл Екуитис" и "Експат Бондс"), един фонд за недвижими имоти ("Експат Бета" АДСИЦ) и множество индивидуални инвестиционни сметки.

Колективната схема основно е насочена към вложения в държавни ценни книжа, в ипотечни, общински и корпоративни облигации и депозити, а географският й фокус са страните от Нова Европа и страните от бившия СССР. Това пък е донесло на предпочелите го доходност от 7.21% от началото на 2014-а и е удвоило активите на "Експат Бондс".

Добре през периода са направили анализите си и експертите на

 

"Конкорд Фонд-1 Акции и облигации"

 

 

чийто инвестиционен портфейл е със смесен – балансиран профил. Активите му се влагат в акции и инструменти с фиксиран доход на български емитенти. Печалбата от това е 4.99%, като към стойността са добавени още 2 млн. лева. Вложенията в корпоративни облигации остават с по-нисък дял, тъй като при голяма част от емитентите кредитният риск се повишава, уточняват от дружеството. А липсата на ликвидност прави разпореждането с тях на практика невъзможно. През тази година структурата на портфейла на фонда не е претърпяла съществени промени. Увеличен е броят на позициите от акции в портфейла, най-вече с цел да се засили диверсификацията. Основна част от инвестициите са насочени към финансовата и застрахователната дейност, към преработващата промишленост, недвижими имоти и други. За последните дванадесет месеца тези дялове носят най-висока печалба за вложителите (+ 12.60%).

Другите колективни схеми от типа "Облигационен пазар" също са на печалба, но тя е доста по-ниска. Тук можем да отбележим фондовете, организирани от банкови управляващи дружества. Обект на инвестиции за "ЦКБ Гарант" например са основно облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, приети за търговия на регулирани пазари в страната и в други държави. Това пък е донесло доходност от 3.81% за изминалите десет месеца.

Най-"заможният" взаимен фонд е организиран от друг банков фонд мениджър. "ОББ Платинум Облигации" добавя над 6 млн. лв. към портфейла си, в който вече се съхраняват 17.612 млн. лева. Стратегията му се опира върху вложения предимно в дългосрочни и средносрочни ДЦК, в общински, корпоративни и ипотечни облигации, търгувани на пазарите у нас и в чужбина.

Доходността по дяловете на "Райфайзен (България) фонд Облигации" не е висока (+ 1.81%), но сигурност за инвеститорите дава фактът, че до 90% от активите му са в дългови ценни книжа – ДЦК, ипотечни, корпоративни и общински облигации. Допълнителни капиталови печалби се осигуряват в зависимост от ценовите движения на акциите на борсата.

Най-старият договорен фонд от този тип – "Ти Би Ай Евробонд", не успя да донесе повече полезна стойност на парите на клиентите си. Схемата отчита загуба от 0.05%, а това й коства и свиване на размера на нетната стойност на активите – с около 100 хил. лева.

Взаимните фондове от типа "Облигационен пазар" осигуряват по-ниска доходност в сравнение с банковите депозити например, но все още са алтернатива за вложение, най-вече за диверсифициране на спестяванията.

 

ТАБЛИЦА

Доходност на взаимните фондове в облигации

U:\ЕвгенийНатов\DF_ОВL_okt_2014

 

Снимка

архив 91842

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст