ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банковите акции потънаха

Борсови индекси

Ефектът от промените в Закона за собствеността на земеделската земя ще отзвучава и в следващите месеци. Но и случилото се досега е доста звучна плесница за инвеститорите. При скромната търговия на борсата те не преливаха от оптимизъм. От необмислените (и неконсултирани със засегнатите) депутатски гласувания пострадаха всички публични компании, а индексите веднага регистрираха тревожната тенденция и се понижиха с няколко процента. Цените на книжата на повечето дружества се движеха разнопосочно. За съжаление на инвеститорите обаче котировките на някои сериозно навлязоха в червената територия.

През февруари и банковите акции позагубиха от чара си. С изключение на книжата на Българо-американска кредитна банка, тези на останалите четири кредитни институции, присъстващи на "БФБ София", продължиха да губят от стойността си и в крайна сметка завършиха периода с по-ниска пазарна капитализация. Публичните банки се отчетоха с първа много силна борсова седмица, но постепенно ентусиазмът отстъпваше на борсовия реализъм. В крайна сметка статистиката отброи тройно по-малко изтъргувани акции, а в двадесетте борсови дни собственика си смениха 275 715 броя.

Слаб интерес беляза борсовата търговия с книжата на

Българо-американска кредитна банка

през януари. Показателно, че в четиринадесет сесии офертите на продавачите и на купувачите не намериха допирни точки. Цените на книжата на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) се движеха в доста широки граници – ножицата се разтвори между 4.35 и 4.74 лв. за един брой.

В първата седмица от месеца цените на акциите поддържаха темпото от края на януари, като се плащаха по 4.681 лв. за дял (най-високата стойност тогава). В следващите дни котировките паднаха още надолу, а инвеститорите свиха сумите чак до 4.35 лв. – за последно те са били толкова ниско през октомври миналата година. Интригата обаче се запази до края на месеца. Добавяйки стойност, акциите на БАКБ стигнаха до 4.769 лв. за един брой – най-високата цена през всичките двадесет търговски сесии. Тя е с осем стотинки над върха от януари. А това е знак, че инвеститорите ще се стремят в следващите месеци и към ключовата котировка от 5 лева. В крайна сметка банката добави 1.32% към оценката си и на 27 февруари вече струва 117.086 млн. лв. при обичайната ниска ликвидност за позицията. Въпреки това пазарната й капитализация остава над границата от 100 млн. лева. Последната борсова цена на банката беше 4.742 лв. за акция – с 13 ст. по-висока спрямо края на януари. Тази внушителна разлика съответно увеличи с над два милиона пазарната капитализация на банката.

Цените на акциите на

Централна кооперативна банка

вървяха видимо към намаление, поради което за пръв път през тази година котировките на книжата на кредитната институция паднаха под номиналната си стойност от един лев. Така двете крайни стойности на книжата на ЦКБ се отдръпнаха до нови равновесни нива, но все пак под тези от януари. Сделките се сключваха в много тесни граници – на цени между 1.01 и 1.05  лв. за дял. Още в първата борсова седмица книжата на ЦКБ намериха своя връх от 1.055 лева. Месец по-рано най-високата цена, която играчите бяха готови да платят за тях, беше 1.077 лв. за един брой. А през декември бяха склонни даже на 1.223 лева. От следващия ден обаче тези книжа започнаха да губят от стойността си и така остана чак до края на месеца. После и до средата на февруари, когато книжата минаха през номинала и спряха до най-ниската си котировка – 0.984 лв. за един брой. Тя е с две стотинки под дъното от януари.

Стреснати от случилото се и от натрупаните загуби, борсовите играчи направиха плахи опити да предизвикат обрат. Това ставаше при значителни обеми изтъргувани книжа. Другият положителен ефект беше, че тази активност в покупко-продажбите на акции на ЦКБ нареди книжата й сред най-ликвидните позиции на "БФБ-София". През февруари през ръцете на брокерите преминаха 218 434 броя от тях.

Слабостта на тези книжа стана причина в последния търговски ден те да загубят една стотинка от цената си, което пък издърпа още надолу пазарната капитализация на банката от групата "Химимпорт". Според играчите на пазара оценката на ЦКБ падна до 116.323 млн. лв. и за двадесет и втори път тя е над границата от сто милиона.

В синхрон с негативните тенденции на фондовата борса се придвижваха и акциите на

Първа инвестиционна банка

При слабата активност интересът към книжата й бързо спадна, а с него и цените на книжата й. През февруари те се изместиха до по-ниски равновесни нива. Акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) започнаха с високите цени още през първата борсова седмица, в която отчетоха и най-високата си стойност – от 2.604 лв. за дял. Но тя все пак изостава с единадесет стотинки под върха от януари. 

Заради липсата на новини, увлечени от общия спад на борсата, книжата на ПИБ загубиха "настроение" в следващите дни. Трябва да отбележим, че котировките се разтегнаха в широките граници между 2.3 и 2.6 лв. за един брой, но в общи линии все около постигнатото през първия месец на 2015-а.

Книжата на третата по размер на активите банка у нас лъкатушеха нагоре-надолу по ценовата стълбица, но за съжаление на инвеститорите вече с поглед към 2 лв. за един брой. И така до 20 февруари, когато цената им опря до дъното от 2.392 лева. Така повлече най-ниската котировка с пет стотинки надолу. 

Интерес към книжата липсваше и това не позволи сериозно възстановяване на стойността им. По тази причина акциите на ПИБ приключиха втория месец на годината с две стотинки под цената си от края на януари. Пазарната капитализация на банката веднага отчете това намаление. Според борсовите играчи на 27 февруари тя беше оценена на 266.09 млн. лева. Така негативната тенденция се запази и тя остава под границата от 300 млн. лв. за втори пореден месец тази година.

Слаб бе интересът за борсова търговия през февруари и с книжата на Корпоративна търговска банка (КТБ) и на ТЕКСИМБАНК. Показателен за това е фактът, че при ТЕКСИМ в седемнадесет сесии продавачите и купувачите не намериха допирни точки за офертите си. Нямаше резки отклонения в цените, но покупко-продажбите успяха да добавят съвсем малко стойност към цените от януари. Сделки само с единични бройки променяха движението на котировките нагоре или надолу. Книжата обаче се разменяха в сравнително широки граници, които оформиха и двете крайни стойности по тази позиция.

Търговията започна при нивата от януари, но в следващите дни борсовите играчи "стиснаха" портфейлите си и бяха склонни да плащат най-много по 1.237 лв. (при номинал от 1 лев), за да притежават книжа от ТЕКСИМБАНК. Така се формира ново месечно дъно за тях. В следващите сесии играчите вдигнаха малко мизата – до 1.436 лв за дял, но никой не наддаде повече от това. Така тази цена остана най-високата за месеца (и с осем стотинки над най-скъпата акция от януари). Тази новина донесе най-много радост на акционерите на ТЕКСИМБАНК. Кредитната институция отчете и най-големия ръст между двете гранични котировки сред другите публични банки (+16.09%). Това стана причина и пазарната й оценка леко да се повиши. В края на втория месец тя е 40.201 млн. лв. при 37.793 млн. лв. за януари.

Само с една сделка присъстваше на фондовата борса Корпоративна търговска банка през януари. А и тя свали още надолу цената на акциите й и тя вече е 1.489 лв. за един брой. Пазарната й оценка пък се сви до 9 755 527 лева.

Домакинствата спестиха 724 млн. лв. през януари, а статистиката на националната банка показва, че фирми и граждани депозират още средства над тези, които бяха изтеглени като гарантирани влогове в Корпоративна търговска банка. И докато притежателите на свободни пари предпочитат да слушат приятното шумолене на лихвите от депозитите, "БФБ-София" ще остава място за изява на ентусиастите.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст