ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Средната лихва при жилищните кредити в левове пада до 4.62%

бнб

През октомври основният лихвен процент е 0%. В сравнение с година по-рано ОЛП намалява с 0,01 процентни пункта (пр.п.), съобщиха от Българска народна банка.

За октомври индексът ЛЕОНИА е минус 0.28%, като на годишна база той се понижава с 0.29 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1  месец спада спрямо октомври 2015 г. с 0.26 пр.п. до 0.05%, а този за 3  месеца –  с 0.37 пр.п. до 0.14%, посочват от БНБ.

Доходността до падеж на държавните ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 5 години, постигната на вторичния пазар, намалява с 0.07 пр.п. до 0.41% за година. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП)  през октомври 2016 г. е 1.84%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.52 пр.п.

В Сектор Нефинансови предприятия средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на Сектор Нефинансови предприятия спада с 0.53 пр.п. до 0.15%, а по тези в евро –  с 0.50 пр.п. до 0.21% на годишна база. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 0.74 пр.п. до 0.67%, а по тези в евро – с 0.65 пр.п. до 0.56% за година.

През октомври 2016  г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на домакинствата в сравнение с октомври 2015  г.  спада с 0.21  пр.п. до 0.06%. При депозитите с договорен матуритет в левове той намалява с 0.86  пр.п. до 1.21%,  а по тези в евро – с 0.79 пр.п. до 0.98%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се понижава с 0.82 пр.п. до 0.24%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.74 пр.п. до 0.26%.

За Сектор Нефинансови предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.48 пр.п. до 4.67%, а по тези, договорени в евро – с 1.04 пр.п. до 4.61% спрямо година по-рано. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 2.35 пр.п. до 4.71%, а по тези, договорени в евро– с 0.08 пр.п. до 6.76%.

През октомври 2016 г. спрямо септември 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.17 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.26 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.61 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 1.71 пр.п.

През октомври 2016 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове спада в сравнение с октомври 2015 г. с 0.17 пр.п. до 10.34%, а по тези в евро – с 0.59 пр.п. до 6.46%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.98  пр .п. до 4.62%, а по жилищните кредити в евро – с 0.83 пр.п. до 5.12%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 3.27 пр.п. до 3.08%, а по другите кредити в евро – с 0.82 пр.п. до 3.96%. През октомври 2016 г. спрямо септември 2016г средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.13 пр.п., а по тези в евро – с 0.29 пр.п. При жилищните кредити в левове, както и при жилищните кредити в евро той спада с 0.12 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.38 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0.93 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през октоври 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. се понижава с 0.27 пр.п. до 11.22%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.47 пр.п. до 7.31%. През октомври 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо октомври 2015 г. с 1.05 пр.п. до 5.03%, а по жилищните кредити в евро – с 0.88 пр.п. до 5.59%.

За година годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.07 пр.п., а по тези в евро – с 0.45 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.16 пр.п., а по тези в евро – с 0.15 пр.п.

Средният лихвен процент по овърдрафта на годишна база се понижава с 0.57 пр.п. до 13.84%, а по овърдрафта в евро се повишава с 0.04 пр.п. до 8.98%. За същия период средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове спада с 0.42 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро се увеличава с 0.03 пр.п. до 18.46%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.76 пр.п. до 9.40%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.44 пр.п. до 8.52%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 1.00 пр.п. до 5.64%, а при жилищните кредити в евро – с 0.43 пр.п. до 6.61%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 2.59 пр.п. до 4.91%, а по другите кредити в евро – с 1.17 пр.п. до 5.73%.

През октомври 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове на Сектор Нефинансови предприятия намалява с 0.85 пр.п. до 4.26%, а по овърдрафта в евро –  с 0.73  пр.п. до3.55%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 1.34 пр.п. до 4.69%, а по тези в евро – с 0.87 пр.п. до 4.73%.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст