ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният ни външен дълг нараства до 34.384 млрд. евро

евро

Брутният външен дълг на България в края на септември достигна ниво от 34.384 млрд. евро, като от началото на годината той е нараснал с 295.7 млн. евро, показват данните на Българска народна банка. Дългът представлява 75.6% от БВП. На годишна база той се увеличава със 13.9 млн. евро, или с около 0.04 на сто.

Дългосрочните ни задължения са 26.73 млрд. евро, или 77.7% от целия външен дълг. От началото на годината те са се увеличили с 521.1 млн. евро.

Краткосрочните ни задължения възлизат на 7.653 млрд. евро или 22.3% от брутния дълг и от началото на годината бележат намаление от 225.4 млн. евро.

Външният дълг на сектор "Държавно управление" в края на септември е 6.512 млрд. евро, като от началото на годината той е нараснал с 932.5 млн. евро. Това увеличение се дължи основно на емитираните през март от името на България облигации на международните финансови пазари. На годишна база също е отчетено повишение на дълга в размер на 765.4 млн. евро. 

Намаление на външния дълг се забелязва в сектор "Банки", като на годишна база той намалява с 9.3% до 3.777 млрд. евро, или с 388.7 млн. евро в нетно изражение. 

Преди ревизията, външните задължения на сектор други са 11.446 млрд. евро, като спрямо края на декември миналата година те са се свили с 285.7 млн. евро. Спрямо година по-рано дългът на този сектор също намалява – със 282.3 млн. евро. 

За първите девет месеца на тази година сме платили по външния ни дълг 4.439 млрд. евро. За същия период на миналата година сме изплатили 7.069 млрд. евро.

Нетният външен дълг на страната ни в края на  септември е вече 2.566 млрд. евро, като от края на 2015 г. той намалява с 4.136 млрд. евро. Свиването се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи с 4.432 млрд. евро в сравнение с ръста на брутния ни външен дълг с 295.7 млн. евро. Като процент от брутния ни вътрешен продукт, нетният ни външен дълг възлиза на 5.6 процента. В края на декември този дял е бил 15 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст