Какъв е размерът на жилищния кредит, който мога да си позволя и от какво зависи той?

Ипотечен кредит жилищен кредит заем къща

Един от най-сериозните въпроси, които се заражда в главата на човек, когато на дневен ред се появи идеята за собствен дом и не разполага с достатъчно спестени средства за покупката му е: „Какъв размер на жилищния кредит могат да одобрят банките, според доходите ми?“ Този въпрос действително е от първостепенна важност за бъдещият кредитоискател за да знае максималния размер на финансирането, което може да получи, за да си търси имот „по джоба“. 

Най-груб ориентир за това, което банките у нас са склонни да одобрят като ипотечен кредит е 50% от средните месечни доходи на кредитоискателите да са достатъчни за обезпечаване на вноските по всички кредити, които има, включително този, за който кандидатства. Това обаче далеч не е финалната формула, по която банките определят така нареченото съотношение дълг/доход и за целта на точното изчисление е нужна доста по-подробна информация.

Важно е да се отбележи, че всеки кредитоискател трябва сам да определи какъв максимален размер на месечна вноска е поносимо да изплаща. Това, че някои банки биха одобрили месечната вноска да е 50 или дори 60% от официалния доход в никакъв случай не означа, че той автоматично ще може да издържа себе си и семейството си с останалите налични средства. Препоръчваме подходът за избор на поносима месечна вноска да е консервативен предвид очакваното нарастване на плаващите лихвени проценти в близките 1-2 години и да бъде съобразен с реалните приходи и разходи в домакинството и с това доколко дохода е постоянен и регулярен.

Определянето на максималният размер на жилищен или ипотечен кредит е тясно свързан и с официалните източници на доход на клиента, който може да бъде със следния произход: 

• Доходи от трудови или служебни правоотношения; 

• Доходи от граждански договори; 

• Доходи от собствен или съсобствен бизнес като юридическо лице; 

• Доходи от стопанска дейност като земеделски производител;

• Доходи от упражняване на свободна професия;

• Доходи от наем;

• Доходи от пенсии;

• Доходи получавани от работа в чужбина. 

Други основни елементи, които се вземат предвид са наличието на самоучастие, възрастта, семейното положение, броя членове на семейството, така и цялостната кредитна задлъжнялост на лицето, търсещо заем. 

Коментар на Биляна Стоева, кредитен консултант в Кредитланд

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст