ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Фондът “Ейч Ар Кепитъл” ще увеличава капитала си

инвестиции

Инвестиционният фонд “Ейч Ар Кепитъл” АД планира да увеличи капитала си от натрупана неразпределена печалба на дружеството със сума в размер на 6 075 466 лева, става ясно от поканата за свикване на общо събрание на акционерите. Това ще стане  чрез издаването на нови 6 075 466 обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев, които да бъдат разпределени между акционерите, съобразно участието им в капитала на фирмата. Всеки акционер за една притежавана до момента акция от капитала й, получава две нови акции от увеличението на капитала. Книжата са от същия клас акции, като вече допуснатите до търговия на пазар „BEAM“, организиран от „Българска фондова борса“. След като увеличението на капитала бъде вписано в Търговския регистър, ще бъде подадено заявление за допускане на новите акции за търговия на пазар „BEAM“ на „БФБ-София“.
Предлагат се и промени в Устава на дружеството, които да отразят увеличението на капитала.
Акционерите ще обсъдят и приемат индивидуални цели, поставени за изпълнение от членовете на съвета на директорите, съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от мениджърите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

„Ейч Ар Кепитъл" е инвестиционна компания, основана от Христо Христов – предприемач, инвеститор и изпълнителен директор на Дарик радио, и Радослав Радев. Дружеството залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. 

През 2022 г. „Ейч Ар Кепитъл" продължава публично обявената си инвестиционна политика – участие в иновативни технологични компании, както и увеличаване на дела си в най-успешните инвестиции до момента.

През последните месеци дружеството инвестира в няколко фирми, в които вече има дялово участие.

„Ейч Ар Кепитъл" направи първично публично предлагане на акции в края на миналата година, като инвестиционната компания акумулира близо 1.5 милиона лева на пазара на растеж на "Българска фондова борса" (БФБ) – BEAM. А от януари книжата й се търгуват на „БФБ-София“.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст