Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност

Парламент

С обвързването на системата за социално подпомагане с линията на бедност ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане. Измененията предвиждат социалните помощи да се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет. Сега социалните помощи се определят на база на гарантиран минимален доход, който в момента е 75 лева.

С обвързването на системата за социално подпомагане с линията на бедност ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия и условията за активиране на Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със схемите за минимален доход. Също така ще се създадат необходимите условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане – разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите, се посочва в мотивите към промените.

Не се допуска принудително изпълнение върху вземанията на лицата по Закона за социално подпомагане, освен в определени случаи. От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка и запори за вземания за издръжка на деца. Вече ще могат да се правят удръжки и за недобросъвестно получени средства от социални помощи, установени с влязъл в сила акт. А хората, недобросъвестно получили социални помощи, ще се лишават от тях до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от една година, вместо както беше досега – две години.

Промените влизат в сила от 1 юни 2023 г., а дотогава подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с измененията.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *