И военните духови оркестри призовани да спазват авторските права

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на запитване на „Музикаутор“, отнасящо се до военните духови оркестри и по-конкретно до тяхното участие в различни събития. Отговорът гласи:

“Въпреки че част от военните структури в страната не са на пряко подчинение на министъра на отбраната, военните духови оркестри следва да уредят авторските права за използваната музика в рамките на своите мероприятия.”

В писмото на министър Стоянов се посочва, че всички военни духови оркестри са част от самостоятелни структури, но трябва да изпълняват изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Това означава, че трябва да получат индивидуално разрешение от всеки автор поотделно или от регистрирана организация за управление на права. Изискването на закона важи и за местата, в които се провеждат мероприятия с музика, тъй като те носят солидарна отговорност с организаторите им.

Според закона всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и за което правата не са погасени ( т.е. не са минали 70 години от смъртта на автора), е обект на защита.

Ето защо за всяко използване на марш или друга музика трябва да бъде поискано предварително разрешение и да бъдат заплатени авторски възнаграждения. От своя страна ангажимент на „Музикаутор“ е да издава тези разрешения, да събира възнагражденията и да ги разпределя към правоносителите – на композиторите, на авторите на текстовете и на музикалните издатели.

Изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров обяви, че от организацията му са изпратили нарочни писма до Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Националната гвардейска част и Националния военен университет „Васил Левски“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST