В български училища са записани 2250 ученици от Украйна 

В България се обучават  1400 украински студенти, специализанти и докторанти. От тях 1100 са в държавни висши училища, а 300 в частни. В студентски общежития са настанените 760 студенти.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова на кръгла маса за обсъждане на Доклада на групата експерти за борба с трафика на хора. 

На форума, организиран от Съвета на Европа, заместник-министър Гайдарова припомни, че към момента 2250 деца и ученици от Украйна са записани в български училища и в групи за предучилищно образование в детски градини. Тя обобщи, че за всички деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, е осигурен достъп до безплатно образование и обучение в държавните и общинските детски градини и училища.

„Обучението на търсещи и получили закрила лица е залегнало в основните образователни документи. Създаден е ред за насочването и приемането на учащите се от Украйна, като във всяко регионално управление работи екип от експерти, владеещи руски или английски език. В действие са и горещи телефонни линии за информация. Подаването на заявленията се подпомага и от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). За голяма част от записаните деца и ученици с финансиране от Министерството на образованието и науката (МОН) е осигурено допълнително изучаване на български език като чужд. Изготвено е и учебно помагало по български език като чужд, както и психологическа подкрепа за личностно развитие,“ обясни зам.-министър Гайдарова.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST