ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Schneider Electric разшири достъпа до зелена ел.енергия на 5.5 млн. души

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, признат за водеща компания в прилагането на практика на устойчивостта от независимите рейтинги, оценяващи ESG (екологично, социално и корпоративно управление), обяви силни годишни резултати за въздействието си върху устойчивостта заедно с финансовите отчети за 2022 година.

Въпреки нарасналата геополитическа и икономическа несигурност, през 2022 г. ние останахме фокусирани върху ускоряването на прехода към по-чист и по-справедлив свят”, отбелязва Гуенаел Авис-Хют, главен директор по стратегията и устойчивостта на Schneider Electric. “Тясната интеграция между корпоративната стратегия, качеството и устойчивостта е фактор за успех при предоставянето на решения за дигитализация, електрификация, ефективност и устойчивост, които се справят с днешните кризи в областта на енергетиката, климата и разходите за живот.”

Програмата на Schneider за въздействие върху устойчивото развитие (SSI) включва 11 глобални цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 година. Те се допълват от още стотици местни цели за изпълнение от регионалните и националните екипи. Програмата допринася за шестте дългосрочни ангажимента на Schneider Electric, които обхващат съображения по ESG в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН.

През изминалата година Schneider Electric става една от първите корпорации в света, чиито цели по Net-Zero (въглеродна неутралност) за цялата ѝ верига са валидирани от инициативата Science Based Targets. Решенията и услугите на Schneider Electric помогнаха на клиентите да спестят и избегнат 440 милиона тона емисии CO2 от 2018 г. насам, като само за миналата година спестените емисии са с над 90 милиона повече.

Освен това водещите доставчици на компанията намалиха емисиите си на CO2 с десет на сто чрез нейния проект Zero Carbon, а Групата пое ангажимент към доставчиците за подобряване на стандартите за достоен труд в своята верига за доставки.

Общо 45 процента от всички опаковки на компанията сега се изработват без пластмаса за еднократна употреба, като за тях се използва рециклиран картон спрямо 21 на сто през 2021 година.

Компанията също така разшири достъпа до зелена и надеждна електроенергия на 5.5 милиона души чрез своите решения и проекти през миналата година.

Около 70 000 души също се възползваха от програмите за обучение по управление на енергията.

Schneider Electric откри свое Училище за устойчивост за всички служители, така че всеки от тях да може да вникне в предизвикателствата, свързани с планетата и човечеството, и да направи повече на работното си място, а също и в личния си живот.

Цялостният напредък, постигнат в борбата с изменението на климата, подобряването на ефективността на ресурсите, укрепването на доверието, равните възможности и овластяването на всички поколения, допринесе за оценка на въздействието върху устойчивостта за цялата година от 4.91 пункта от общо 10, което значително надвишава набелязаната за годината цел от 4.70. Този резултат е неразделна част от краткосрочните стимули на Schneider Electric за повече от 64 000 мениджъри в Групата – пример за това как се спазват принципите на една компания с положително въздействие.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст