ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акционерите на “Браво Пропъртис фонд” с по-висок дивидент за 2022 г.

Общото събрание на “Браво Пропърти фонд” АДСИЦ – София гласува предложението на мениджърите цялата печалба на дружеството за миналата година общо в размер на 1 607 460 лв. да бъде разпределена като дивидент. Това означава, че всеки акционер ще получи брутен дивидент от по 0.0438 лв. на една акция от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел. Останалата част от печалбата за миналата година ще бъде отнесена във фонд “Неразпределена печалба”.

Това стана след като акционерите одобриха доклада за дейността и одитирания годишен финансов отчет на “Браво Пропърти фонд” за 2022 година. Компанията завърши миналата година с нетна печалба от 3.40 млн. лева при 1.15 млн. лева за 2021 година. 

Припомняме, че дружеството за инвестиции в недвижими имоти изплати дивидент и от печалбата си за 2021 година – по 0.0275 лева за една акция. 

Общото събрание освободи членовете на съвета на директорите на “Браво Пропърти фонд” от отговорност за дейността им през миналата година.

Акционерите гласуваха и промени в устава на дружеството, след като приеха решение за промяна в адреса на управление на фирмата, който вече ще е бул. “Черни връх” №51, офис Х, сграда 2, ет. 5.

Капиталът на “Браво Пропърти фонд” АДСИЦ е в размер на 36 700 000 лева, разпределен същия брой акции. За изплащането на предложения дивидент ще са необходими 1 607 460 лева. По информация от дружеството към момента инвидидуални инвеститори притежават 17 499 991 акции от капитала, фирми контролират 13 054 401 броя, а институционални инвеститори – 6 145 608 акции.

Акциите на “Браво Пропърти фонд” се тургуват на “Българска фондова борса”. От началото на годината цената им върви нагоре, като в момента сделки се сключват на 1.02 лева за един брой. Това пък оценява компанията на 37 434 000 лева пазарна капитализация.

В активите на дружеството е една бизнес сграда – “Офис А” в столицата, в която свои офиси имат Endava, ABC Global, Kamenitza, Sterling Shared Offices and Genius Sports Services и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст