ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брутният външен дълг в края на януари нарасна до 45.08 млрд. евро

Брутният външен дълг в края на януари тази година възлиза на 45.08 млрд. евро (49.9% от БВП*), което е с 3.96 млрд. евро повече в сравнение с края на януари миналата година, обявиха от БНБ.
В края на първия месец краткосрочните задължения са в размер на 8.20 млрд. евро (18.2% от брутния дълг, 9.1% от БВП). Сумата се увеличава с 1.41 млрд. евро годишна база. Тогава тези дългове са формирали 16.5 на сто от външния дълг и 8 на сто от БВП.
Дългосрочните задължения възлизат на 36.88 млрд. евро (81.8% от брутния дълг, 40.8% от БВП). Те се повишават с 2.55 млрд. евро спрямо края на януари миналата година. Преди година тези дългове формираха 83.5 на сто от външния дълг и 40.6 на сто от БВП.
Към края на януари 27.45 млрд. евро (60.9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80.3 процента от брутните външни задължения, като сумата в тази валута намалява. Преди година е била 80.8 процента. През миналата година министерството на финансите пусна няколко емисии на вътрешния пазар.

Числата от БНБ сочат, че

има ръст на задълженията във всички сектори.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на януари е 10.11 млрд. евро (11.2% от БВП). Спрямо края на същия месец на миналата година той нараства с 1.89 млрд. евро. Тогава тази сума е била с дял от 9.7 на сто от БВП.

Външните задължения на Централната банка са 2.02 млрд. евро (2.2% от БВП). Те се повишават с 95.6 млн. евро спрямо края на януари година по-рано, но тогава делът им е бил 2.3 на сто от БВП.
В сектор „Други парични финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) външните задължения са в размер на 6.06 млрд. евро (6.7% от БВП). Те се
увеличават с 1.17 млрд. евро спрямо края на януари миналата година. Тогава тази сума е бил с дял от 5.8 на сто от БВП.
Външните задължения на други сектори са 12.63 млрд. евро (14% от БВП). Нарастването при тях е с 215.8 млн. евро спрямо същия месец година по-рано. Миналата година тези дългове са били с дял от 14.7 на сто от БВП.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14.26 млн. евро

(15.8% от БВП) в края на януари, което е с 589.4 млн. евро повече спрямо края на януари миналата година. Тогава сумата е била с дял от 16.2 на сто от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 31.6 процента към края на януари, но показва подобряване – преди година то е било 33.3 процента.

*При БВП в размер на 90.36 млрд. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 84.56 млрд. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 8 март 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст