ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Медийната “Уеб Медия Груп” ще изкупи до 234 000 акции

Пари

Интернет медийната компания “Уеб Медия Груп” АД – София ще изкупи обратно до 235 000 собствени акции, всяка с номинална стойност от по 1 лев. Това е записано в протокол от извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което е фокусирано върху създаването и управлението на новинарско съдържание.

Началната дата на тази процедура е 20 април и ще продължи до края на декември тази година. Цената на събирането на този пакет книжа на “Уеб Медия Груп” ще бъде в диапазона между 1.40 и 2.10 лева за една акция.

Обратното изкупуване ще се осъществи еднократно или на части в две или повече процедури чрез борсови и/или извънборсови сделки.

Общото събрание взе решение и да увеличи фонд „Резервен“ на дружеството от натрупаните премиини резерви в размер на 766 421 лева до достигане на 784 000 лева.

Заедно с това се направиха и промени в устава на “Уеб Медия Груп”. Една от тях предвижда съветът на директорите да може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на конвертиране на издадени от фирмата конвертируеми облигации. Това ще може да става в следващите пет години.

 В същия срок мениджърите на “Уеб Медия Груп” ще могат да вземат решение за издаване на облигации, включително при условията на публично предлагане при спазване на изискванията на Търговския закони и Закона за публично предлагане на ценни книжа, една или повече емисии включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 лева или равностойността им в друга валута. Съветът на директорите ще определени и останалите условия – брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, лихва, падеж и други детайли по емисията дългови книжа.

През април миналата година беше вписано увеличението на капитала на „Уеб Медия Груп“ АД в Търговския регистър. Тогава капиталът на дружеството нарасна от 2.84 млн. лева на 7.84 млн. лева чрез издаване на нови 5 млн. безналични, обикновени акции с право на глас, с емисионна стойност 1.8 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст