ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българската агенция за инвестиции ще си сътрудничи с Виенския икономически форум

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество между Виенския икономически форум и Българската агенция за инвестиции.

Споразумението ще спомогне за популяризиране на възможностите за инвестиции в България чрез участие в дейността на Виенския икономически форум. То дава възможност за представяне на страната ни като привлекателна инвестиционна дестинация.

Българската агенция за инвестиции като основен партньор по споразумението ще получи възможност за популяризиране на нейната дейност чрез публикуване на информация за услугите, които предоставя, и възможностите за инвестиции в България на интернет страницата на Виенския икономически форум и в годишната му брошура.

Виенският икономически форум е международна неправителствена организация, основана през 2004 г. съгласно австрийското законодателство. Основната му цел е да насърчава регионалното икономическо сътрудничество, да предоставя информация и да рекламира инвестиционните възможности в региона, определян като „Регион от Адриатическо до Черно море”.

Организацията има за цел да стимулира и да идентифицира краткосрочни, средносрочни или дългосрочни инвестиционни проекти от общ интерес за икономическото развитие на региона, както и да насърчава тяхното изпълнение.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст