Одобриха близо 231 млн. лева за 22 национални програми в образованието

образованието

Служебният кабинет одобри на днешното си заседание да разпредели 230 963 400 лв. на 22 национални програми за развитие на образованието.

Две от тях са нови – „Безопасност на движението по пътищата“ и „Без агресия за сигурна образователна среда“. Първата е на стойност 4 300 000 лв. и има за цел да научи децата отговорно да пресичат пътищата. Това ще става и чрез изграждане на площадки за неговото провеждане, използване на интерактивно приложение за пътна безопасност, както и осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предвижда се и възможност в схемите за превоз да бъдат включени и електрически автобуси.

Втората програма е за превенция на агресията и тормоза и е с бюджет от 500 000 лв. и е продължение на дейностите, изпълнявани миналата година по модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ на националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

В останалите 20 програми са предвидени мерки, свързани с подготовката за участие на училищата в международното изследване PISA 2025. По една от програмите е предвидено и осигуряване на устройства за четене за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия – трудности, свързани с така нареченото математическото мислене.

По друга програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъдат включени дейности за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие.

Ще бъде финансирана и националната програма „Иновации в действие“, която тази година е с акцент върху училища, въвели нови учебни предмети и интердисциплинарни модули.

Нов модул има в програмите „България – образователни маршрути“, „Професионално образование и обучение“ и „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. Част от него включва финансиране на дейностите на българските неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН, както и тези на българските държавни училища зад граница. Друга част е за подпомагане на учителите при преодоляването на професионалния хроничен стрес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст