Уолстрийт връща скоростта на изпълнение на борсовите сделки отпреди 100 години

Уолстрийт връща скоростта за изпълнение на борсовите сделки отпреди 100 години

Уолстрийт най-накрая ще е толкова бърз колкото е бил преди около един век. По онова време за последен път търговията с акции в Ню Йорк е приключвала формално за един работен ден, както това ще се случва от 28 май нататък съгласно новите правила на Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) на страната. Промяната намалява наполовина времето за сключване на всяка сделка и за нейния сетълмент (прехвърляне на собствеността на книжата на купувача и заверяване на сметката на продавача с дължимата сума) също и в други юрисдикции, включително Канада и Мексико.

Преходът към системата, известна като “T+1” (бел. ред. – “T” е датата на сключване на сделката, а “+1” означава, че ден по-късно ще се осъществи сетълмент), отменена през предишния век след като търгуваните обеми станали по-големи и тромави, цели да намали риска във финансовата система. Съществуват обаче и сериозни тревоги за потенциални първоначални проблеми. От една страна, международните инвеститори ще трябва да се борят да си набавят навреме дължимите долари. От друга – глобалните фондове ще имат достъп до активите си с различната скорост. И не на последно място – всеки участник в търговския процес ще разполага с по-малко време да поправи грешките си.

Надеждата е, че всичко ще протече гладко, макар че дори SEC обяви през миналата седмица, че преходът може да доведе до “краткосрочен ръст на броя на неуспешен сетълмент и до предизвикателства пред малък сегмент от пазарни участници”. Основната организация на финансовия свят – Асоциацията на сектора за ценни книжа и финансови пазари (SIFMA), е открила т. нар. “T+ команден център” за идентифициране на проблемите и координиране на решаването им.

Фирмите от бранша се подготвят от месеци за реформата като преместват персонал, правят корекции и преструктурират работните потоци, и твърдят, че са уверени в готовността си да се справят. Тревогата е дали всеки друг контрагент и посредник е също толкова добре организиран.

Уолстрийт не за първи преминава през подобен преход, но професоналисти от сектора твърдят, че този ще създаде най-големи предизвикателства. Ерата “T+1” от 20-е години на миналия век, наричана “бурните 20”, отчасти заради впечатляващия ръст на фондовия пазар, приключи заради ръчния начин на обработка на трансакциите, направил невъзможно изпълнението им в условията на препускаща търговска активност. И периодът на сетълмент е бил удължен до 5 дни. Впоследствие той е намален на три дни след пазарния крах на “Черния понеделник” през 1987-а, а през 2017-а – става два работни ни, за да отговаря по-добре на модерните борси.

Редукцията до един работен ден обаче е различна заради обема и мащаба на днешния пазар, сложността на трансграничните инвестиции и фактът, че Съединените щати са оставили много други държави зад себе си. Най-важното – валутните сделки традиционно имат двудневен сетълмент, което означава, че интернационалните инвеститори, които трябва да финансират трансакциите си с ценни книжа, ще трябва да си набавят долари в доста по-кратки срокове. И въпреки номиналния един ден, на практика мнозина ще разполагат само с няколко часа да го направят, при това в период на изключително ниска ликвидност.

Според експерти, това обстоятелство вероятно ще наложи корекции на ликвидните изисквания в края на всеки търговски ден на валутния пазар и малко след това – между 15 ч. и 19 ч. нюйоркско време. Те очакват в средносрочен до дългосрочен план тази ликвидност да се подобри след като бизнесът влезе в нормален ход.

Предстоят и два незабавни теста на системата “T+1”. Първият е на 29 май – т. нар. “ден на двоен сетълмент” когато приключва обработването на сделките “T+2” от 24 май, както и трансакциите “T+1” от 28 май. Вторият е в края на седмицата когато се ребалансира индекса MSCI и, същевременно, фондовете по света, които следят показателя ще преоформят вложенията си.

Играчи от бранша твърдят, че са готови за тези вълни и са набавили необходимите средства за бързото преодоляване на възникнали проблеми.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст