ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Три месеца безплатна e-Faktura.bg за новите клиенти

Три месеца безплатна  e-Faktura.bg за новите клиенти

Очакваният обем на издадените фактури в Европа за 2014 г., по данни на  консултантската компания Billentis, е около 34 млрд., а през 2015 г. е твърде вероятно да надмине 35 млрд. Приблизително половината от този брой фактури ще бъдат изпратени към B2C сегмента, а останалата към компаниите и публичния сектор (B2B, B2G, G2B), като около 6 млрд. от тях ще бъдат разменени по електронен път.

Броят на издадените е-фактури и е-сметки се увеличава всяка година. Според доклад, публикуван от The Paypers, в Европа този ръст ще достигне средно 11.78% за периода 2013-2018 година. Една от основните причини за това са по-ниската цена на електронните фактури, която позволява на доставчиците да изпращат фактури значително по-често и съответно по-бързото достигане, което гарантира и по-скорошно плащане.

Според доклад на RNR Market Research една от основните тенденции на пазара е свързана с нарастващото търсене на електронни фактури от страна на публичния сектор. Той обхваща приблизително 10% от общия размер на издадените фактури. По-голямата част от тези фактури все още са на хартиен носител. Следователно налице е огромен потенциал за спестяване на разходи в много европейски страни. Нещо повече, увеличаването на търсенето от страна на различни публични сектори като здравеопазване, електроснабдяване и водоснабдяване води до раздвижване на пазара.

Здравеопазването се счита за един от първите сектори, които са приели технологията на електронното фактуриране в Европа и са вложили сериозни инвестиции в сферата на информационните технологии. В допълнение, доставчиците на електроенергия също се очаква да увеличат пазарния си дял в близко бъдеще.
БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ, оператор на водещата услуга за е-фактуриране в България – eFaktura.bg, обявява тримесечен безплатен промоционален период за всички нови клиенти, които сключат договор за включване в системата до края на годината. По този начин компанията застава зад инициативата на ЕС по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, където сред основните инициативи е електронизацията на документооборота. 

За повече информация посетете www.efaktura.bg

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст