ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АС – Стара Загора образува 8 дело по жалби против решение НА ОС – Стара Загора

ВАС

Административен съд – Стара Загора е образувал осем дела през месец септември 2016 г. по жалби на граждани против Решение № 521 взето по Протокол № 13 от 29 септември 2016 г. на Общински съвет Стара Загора, с което се възлага на кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в парк „Бедечка”.

По четири от образуваните административни дела – №№ 444, 448, 451 и 452, всички по описа на съда за 2016 г., два състава на съда са се произнесли с определения, с които са оставили без разглеждане жалбите като недопустими и са прекратили производството по делата.

Определенията подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването им.

По две от образуваните на това основание дела, производството е оставено без движение, а по други две, са изискани допълнителни доказателства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст