ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнесът очаква ясни цели и визия при определянето на бъдещите политики в енергетиката

Енергоремонт

Ако искате да научите повече за "Енергоремонт холдинг", посетете страницата им: www.erhold.bg

В основата на развитието на всеки отрасъл от индустрията е неговата стратегия. При енергетиката ситуацията е дори по-специфична, защото секторът е гръбнакът на българската икономика. Това е ключов отрасъл на икономиката ни, на базата на който се развиват редица индустрии и се създават хиляди работни места. Като се вземат предвид тези фактори и специфичността на работата в енергетиката, то за всички е ясно, че трябва да бъде начертан път за развитие за следващите десетилетия, който да обуславя действията на държавата, фирмите и хората, работещи в този структуроопределящ сектор.

За бизнеса като цяло и за "Енергоремонт холдинг" в частност е от съществено значение България да има ясна Енергийна стратегия, защото само по този начин ще може компаниите да продължат пълноценно да работят на пазара тук. Говорим не само за определяне на приоритети на развитие при различните видове енергетика – зелена, въглищна или ядрена, ами и за поддръжката, ремонта, рекултивацията, енергийната ефективност и, не на последно място, развитието на кадрите. Само чрез адекватното определяне на приоритетите на страната ни в новата Енергийна стратегия ще могат ясно да се преценят хоризонтите за развитие напред във времето.

Енергийна стратегия с труднопостижими цели

В момента страната изпълнява одобрената през 2011-а Енергийна стратегия, която би трябвало да начертава пътя на развитие на енергетиката ни до 2020 година. Всъщност повечето моменти, описани в документа, все още са с пожелателен характер и стават все по-трудноизпълними с наближаването на 2020-а. Важен елемент, който е на път да бъде реализиран, е модернизацията на блоковете 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

Друга важна цел, която страната ни трябва да постигне със сегашната Енергийна стратегия, е повишаването на енергийната ефективност в индустрията и бита. Само така ще може всички ние да усетим, че живеем в по-чиста, приятна и екологосъобразна среда. Бизнесът отдавна си е поставил за цел да намали разходите си за енергия и непрекъснато да инвестира в нови технологии. При бита обаче ситуацията е доста по-деликатна и там държавата трябва да управлява процеса. Според сегашната Енергийна стратегия България има още много да работи по отношение на подобряване на енергийната сигурност, европейските политики в сектора и диверсификацията при доставките на енергийни източници у нас.

Различни източници на енергия и тяхното комбиниране

След като страната ни "оцеля" при бума на възобновяемите източници на енергия отпреди няколко години, сега е моментът да се помисли как изграденият вече ресурс може по-ефективно да бъде въведен в енергийната ни политика. В случая не става въпрос за строителство на пасивни къщи, защото тази технология все още не е достатъчно напреднала. A как зелените източници на енергия да помогнат на бизнеса да намали разходите си, за да бъде по-конкурентоспособен. За тази цел е нужно желание не само на бизнеса, но и законодателни инициативи за намаляване на регулациите в сектора.

Изграждане на модерни и екологични съоръжения в енергетиката

Вече дълги години страната ни използва въглищата като основен енергиен ресурс. Изградените съоръжения във въгледобивните дружества като цяло са на добро ниво, особено при държавната "Мини Марица-изток". Това се случва именно защото компании като "Енергоремонт холдинг" успяват да модернизират оборудването на място и защото фирмата ни разполага с необходимия опит и потенциал. Нужни са обаче сериозни инвестиции за ликвидиране на щетите от въгледобива, както и инвестиции в нови технологии.

Отделно за бизнеса трябва да бъде ясно по какъв начин занапред ще се подобрява състоянието на съществуващата енергийна инфраструктура. Именно за нея се изискват сериозни капиталовложения, които компании като "Енергоремонт холдинг" и в момента правят. Но самата енергийна инфраструктура не може да бъде оставена на произвола на съдбата или да се инвестира в нея "на парче". Трябва да има яснота как ще бъде поддържана и развивана тази инфраструктура, за да може да продължи да служи вярно на всички ни занапред.

"Енергоремонт холдинг" има намерението да продължи да осъществява нови проекти за енергийна ефективност, строителство и модернизация на транспортната инфраструктура, инженеринг и др. с производство на енергетично оборудване, монтаж и ремонти на енергийни мощности. Именно тези насоки са залегнали в нашата стратегия за развитие.

Недостигът на кадри се превърна в хроничен проблем за енергетиката ни

От години насам бизнесът обяснява на отговорните институции, че липсата на квалифицирани кадри се отразява силно неблагоприятно на компаниите, които изпитват все по-сериозни затруднения в намирането на добри специалисти. През последните години "Енергоремонт холдинг", заедно с Българския съюз по заваряване (БСЗ) предприеха редица стъпки, за да стимулират младите хора да се обърнат към професията заварчик. Без подкрепата на държавата и усилията на БСЗ и работодателските организации проблемите на кадрите, нивото и качеството на обучение и повишаване на квалификацията, не могат да бъдат решени. От около година "Енергоремонт холдинг" предприе дори процедура за признаване на документи за правоспособност и достъп до регулираната професия заварчик, издадени от държави, които не са част от ЕС и Европейското икономическо пространство. А това е един от начините за преодоляване на недостига на кадри у нас. За да се стимулират хората отново да се върнат към тази професия, която в момента се възражда в световен мащаб, е нужно не само да се чуе гласът на бизнеса, но и самата държава и университетите да променят маниера си на работа по отношение на създаването на такъв тип инженери. Процесът отнема време, но е добре насоките му да бъдат поставени в бъдещата Енергийна стратегия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст