Гръцката “Пиреос Банк” свива инвестициите си в чужбина

Христос Мегало

Изявлението на главния изпълнителен директор на "Пиреос Банк Груп" Христос Мегало, направено на 7 юни 2017-а пред гръцки журналисти, получи силен отзвук в медийното пространство в различни балкански държави, включително и в България. И това не е случайно, защото Мегало заяви, че "Банка Пиреос" ще направи всичко необходимо да изпълни до 2020-а плана си за преструктуриране на своите активи и дялови участия. Това преструктуриране предвижда както редукция на проблемните и необслужвани кредити, които от години са най-големият бич за банките в Гърция, така и намаляване на капиталовите участия на гръцката банка. Това изискване пък е свързано с конкретни количествени ангажименти, поети от банката пред дирекция "Конкурентоспособност", когато през 2014-а тя, както и останалите гръцки банки, получиха средства за увеличение на капитала си от ЕС през Гръцкия фонд за финансова стабилност.

Намаляването на капиталовото участие означава продажба на дялови участия на гръцката "Пиреос Банк Груп"  в дъщерни дружества. Този процес впрочем върви повече от една година. "Пиреос Банк Груп" продаде дъщерните си банки в Кипър и в Египет. Остават дъщерните й банки в Румъния, България, Украйна, Сърбия и Албания. Към тях подходът може да е различен, в зависимост от размера им, от финансовите им резултати и състояние. Някои от тези банки могат да бъдат продадени изцяло, от други гърците могат да продадат определена част от акциите им на различни инвеститори, в трети могат да запазят напълно дяловото си участие.  Крайната цел е капиталовите участия на гръцката банка да бъдат рязко намалени с цел по този начин да се увеличи капиталовата й адекватност и да се намали външният кредитен риск.

По правило, когато една търгувана на борсата компания като гръцката "Пиреос Банк Груп" започне процедура по продажба на някое от дъщерните си дружества, това е свързано с изпълнение на строго определена процедура. Тя включва покани за наемане на консултант, покани до потенциалните купувачи, уведомяване на надзорните органи на държавата, в която работи продаваната дъщерна компания. За "Банка Пиреос България" такава процедура за момента не е открита. Това, разбира се, не означава, че до края на годината  или през следващата година гърците няма да предприемат стъпки за продажбата на дъщерната си кредитна институция у нас. Такива стъпки обаче може и въобще да не бъдат предприети, ако се окаже, че след продажбата например на дъщерните банки в Украйна или в Сърбия гръцката "Пиреос Банк Груп" постигне замисъла на плановете си за намаляване на външните си капиталови участия. Всичко е въпрос на стратегия и на конкретните резултати.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст