ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разработва се схема държавна помощ de minimis за сектор „Рибарство”

риба

Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за държавна помощ de minimis за подпомагане на рибопроизводители през 2022 година. С нея ще се подкрепят пострадалите от увеличената цена на електроенергията, използвана за отглеждане на рибата и значителното увеличаване на цената на фуража, използван в рибовъдството през тази година. Това решиха експертите на заседание на Консултативния съвет по рибарство.

Според заместник-министъра на земеделието, храните и горите Георги Събев секторът трява да се подкрепи, "защото искаме той да се развива и да работи добре“. За последен път de minimis в отрасъла е бил предоставен през 2012 година. Но, за да започне работа по процедурата е необходимо представителите на бизнеса да предоставят информация за разходите по направления.

От бранша отбелязват, че според техните изчисления цената на фуражите се е покачила с 20-30% през тази година спрямо предишната, което затруднява производителите. Според тях разработването на такава схема ще подкрепи работещите в рибопроизовдството и ще подпомогне изсветляването на сектора.

Консултативният съвет е разгледал и въпроса за забрана за улов на бяла пясъчна мида през размножителния ѝ период. Членовете на съвета са се обединили около решението да бъдат предприети необходимите действия за въвеждане на ежегодна временна забрана за улова на бяла пясъчна мида през месеците май, юни и юли. Заявена е била готовност и за създаване на работна група към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), на която подробно да бъде разгледана темата.

Обсъден и бил и въпросът за състоянието на „Рибни ресурси“ ЕООД и управляваните от дружеството пристанища. Решението на съвета е на следващото заседание да бъдат докладвани възможностите и целесъобразността за прехвърляне на рибарски пристанища от дружеството към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с цел оптимизиране на дейностите, свързани с риболова.

Поставен е и въпросът за функциониране на системата за наблюдение на риболовните кораби и

проблемите с генерираните от системата грешни данни за улови.

По информация на бизнеса има грешки в системата, които създават ежедневни трудности в работата на рибопроизводителите. Представителите на ИАРА са посочили, че са предприети действия по отстраняване на проблемите. Според тях занапред бизнесът не трябва да има притеснения. Решението на съвета е, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в сътрудничество с представители от сектора ще коригира неточните данни в системата.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст