ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 307 млн. лв. вече са при 5686 фирми по ОПИК

пазари

Министерството на икономиката изпълнява в момента по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ четири антикризисните икономически мерки  за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Първата е за

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бюджетът по процедурата е  235 млн. лева. От икономическото министерство съобщават за сключени 1546 административни договора, които са на обща стойност за 213 млн. лева. Изплатени до момента са 209.4 млн. лв. от тези пари по 1530 контракта.

 В процес на разглеждане са още 12 финални отчета  за общо 1.8 млн. лева.

Втората мярка е за

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Първоначалният бюджет е в размер на  78 млн. лева. Заради големият интерес обаче има наддоговаряне, което е за 106.4 млн. лева. Общо 1380 са сключените договори, които са на обща стойност 69 млн. лв. от основния  ресурс. Има и още 1845 договора на обща стойност за 92.2 млн. лв. от допълнителния ресурс по мярката.

Изплатени са вече 84.1 млн. лв. към 1682 фирми. Зедно с това са одобрени, и предстои плащане, за 16.1 млн.  лв. по 322 договора, отбелязват от икономическото министерство.

По тази мярко общо 1555 са проектните предложения,  одобрени за финансиране от първоначалния ресурс. Още 2034 проектни предложения имат одобрениу и ще получат от допълнителния ресурс по сектори C, I, G .

От 25 ноември е започнала третата фаза по наддоговаряне за 1126 кандидати, като вече са изпратени 376 покани за сключване на административни договори.

Третата процедура е за

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза).

Тя се отнася за микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки. Предвидената помощ тук е за 55 млн. лева. За ползването на тези пари са подадени общо  2758 заявления по III-та фаза. От икономическото министерство съобщават, че вече са изплатени 13.5 млн. лв., които са стигнали до 2474 фирми.

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април тази година. От 2 юли 2021 г. започнаха плащанията към фирмите.

Програмата „Възстановяване“

е насочена към подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете.

Инструмент по Приоритетна ос 2 – "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът се прилага от 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

 Инструмент по Приоритетна ос 6 – „Възстановяване на МСП“

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2. Стремежът е с програма „Възраждане“ да се постигне улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

По ПО2 фирмите могат да разчитат на 440 млн. лева целеви портфейл, а по ПО6 –  на 240 млн. лева. До момента по новите условия на ПО2 са договорени 404 кредита на обща стойност от приблизително 174.7 млн. лева. Общо договорените кредити по инструмента са 598 на стойност 264 млн. лева. Няма информация от икономическото министерство за изплатени средства по програма „Възраждане“.

Проучването показва, че продуктът ПО2 се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

За средствата от ПО6 на 10 август тази  година е подписано финансово споразумение между Управляващия орган на ОПИК и Фондмениджъра на финансовите инструменти в България (ФМФИБ).. Обявена е  процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници, която бе с краен срок 25 октомври 2021 година. Фондмениджърът на финансовите инструменти в България е в процес на оценка на получените оферти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст