ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на разходите топи печалбата на „Фонд за недвижими имоти България”

"Фонд за недвижими имоти България" увеличи капитала си

Усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведената извънредна обстановка в страната, оказват отрицателно влияние върху приходите на дружеството, отбелязват от „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ. Дейността му през третото тримесечие е била насочена най-вече в управлението на проектите, които генерират приходи и реализацията на проекта в „София Тех Парк“.

Между януари и септември дружеството има печалба в размер на 784 хил. лв., като основен принос за отчетения по-нисък финансов резултат имат по-ниските нетните приходи от наеми. През следващите месеци с влизането в експлоатация на новата офис сграда се очаква печалбата на дружеството да се увеличи.

Приходи от дейността

През третото тримесечие паричните постъпления са в размер на 1.64 млн. лв., което е намаление с 30.31% спрямо втората четвърт на тази година. Основната причина за това е липсата на приходи от продажба на имоти.

През изминалото тримесечие основен приход с дял от 99.14% остават тези от наеми. Техният размер достига до 1.62 млн. лв., като отбелязания спад се дължи на освободените от „Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис“ ЕООД офис площи в Сграда 1 в „Бизнес Парк София“. Така заетостта в сградата падна до малко над 50 на сто. През следващите месеци с пускане на новата сграда в експлоатация и нанасянето на фирма „Роберт БОШ“ ЕООД в сградата, очакванията на дружеството са приходите от наем да нараснат.

Очакванията за следващите месеци са общо приходите да увеличават с нарастване на приходите от наем от новата офис сграда в „София Тех Парк“.

Разходи за дейността

През изминалото тримесечие отчетените общи разходи на „Фонд за недвижими имоти България” са намалели с 35.28% в сравнение с второто тримесечие. Основната причина за това е липсата на изписани активи, продадени в периода между юли и септември. Над пет пъти са нарастнали разходите за материали. Повече са харчовете за амортизации. Общо 2.7 пъти нарастват разходите за лихви към края на септември на годишна база. В същото време разходите за възнаграждения и външни услуги обаче намаляват.

В основата на тези изменения стоят свиването на паричните средства в активите, а при пасивите – увеличенията на задълженията към обслужващото дружество, начислени задължения, свързани със строителството на новата сграда в „София Тех Парк“.

Предвижданията за следващите месеци са разходите да нараснат вследствие на по-високите харчове за лихви и нови оперативни разходи, които ще възникнат покрай подготовката за работата на новата офис сграда в „София Тех Парк“.

Общо 910 индивидуални инвеститори притежават 11 258 983 обикновени безналични акции от капитала на „Фонд за недвижими имоти България”. А 105 фирми контролират 23 381 275 ценни книжа с право на глас.

Очаквания

През изминалото тримесечие продължава тенденцията от изминалите периоди за нарастване на дела на бизнес имотите /до 77%/ в структурата на портфейла на дружеството. Следват ги търговските площи /с дял от 16%/, инвестиционните имоти /с 4%/ и ваканционните имоти /с 3%/.

Очакванията през следващото тримесечие, с продължаващата строителна дейност по новият проект и предвидените нови инвестиции в него, са размерът на бизнес имотите да продължи да нараства за сметка на паричните средства. Промяната на кеша ще зависи от усвояването на новия инвестиционен кредит, предвиден за строежа на новата сграда в "София Тех Парк".
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст