Стокообменът ни с Чехия се увеличава с 21.19%

пазари

Светослав Стойнев е новият ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България към посолството ни в чешката столица Прага. Той е обсъдил с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов приоритетите на българските компании към момента – намиране на нови партньори и пазари, осъществяване на контакти с доставчици на суровини и материали за разширяване на партньорската мрежа, както и търсене на инвеститори.

От палатата са очертали характеристиките на сътрудничеството на БТПП със сродни организации в Чехия. Договорено е било сътрудничество за опосредстване и насърчаване на бизнес контактите между компании от България и Чехия.

Търговско-икономическите връзки между България и Чешката република се развиват по възходяща линия  в последните години, а

през 2017-а стокообменът ни прескочи и един милиард евро,

четем в данните от Министерството на икономиката. Търговското салдо обаче остава отрицателно за страната ни.

През пандемичната 2020 г. естествено износът и вносът намаляха, а стокообменът беше за 1.46 млрд. евро, като загуби 6% от стойността си. Основната причина беше силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) поради пандемията от коронавирус.

През 2021 г. обаче отбелязваме възстановяване на търговско-икономическите ни връзки. За периода между януари и октомври износът ни възлиза на 622.80 млн. евро, като отбелязва увеличение със 17.6 на сто. Вносът от Чехия е за 798.38 млн. евро, което е ръст от 24.1 процента. Стокообменът е на стойност 1.42 млрд. евро и се увеличава с 21.19%, като търговското салдо остава отрицателно.

Налице е потенциал за повишаване на износа в областта на машиностроенето, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили), електрониката и електротехниката, хранително-вкусовата и текстилната и трикотажната промишленост.

Инвестиции

В края на юни 2021 г. нетните чешки инвестиции у нас са 729.7 млн. евро по данни на БНБ. През първите три месеца на миналата година те възлизат на 4.8 млн. евро, а през второто тримесечие са отрицателни – минус 1 млн. евро.

Над 140 чешки компании pаботят с Бългаpия и pеализиpат cвоята пpодyкция на нашия пазаp. По последни официални данни през ноември 192 чехи са пътували до нашата страна със служебна цел.

Туристи

България е позната и на чешките туристи, които през последните години отново я преоткриват като дестинация за почивка. Забелязва се завръщане на чешките туристи по нашето Черноморие. Естествено пандемията силно сви пътуванията и броя на гостите от Чехия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст