ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пандемията е най-големият риск за бизнеса в България

пари борса коронавирус бизнес

Десетото годишно проучване "Aлианц Риск Барометър 2021" (Allianz Risk Barometer) за глобалните рискове  извежда прекъсването на бизнеса, избухването на пандемия и кибер инцидентите като най-големите рискове за бизнесa за миналата година като всички те са взаимосвързани. Това сочи проучването "Aлианц Риск Барометър".

Рискът от избухване на пандемия се изкачва до позиция №2 от №17 и се разглежда като основна причина за прекъсване на бизнес дейността през 2021 г., последвани от кибер рискове. Компаниите се стремят към преодоляване на риска от прекъсване на веригите им на доставки и инвестират усилия в не-прекъсването на бизнеса при екстремни събития.

Пазарното развитие (№4), макроикономическото развитие (№8) и политическото насилие (№10) са сред нарастващите рискове. Социално-икономическите последици от пандемията ще доведат до по-голяма несъстоятелност и вероятно ще допринесат за по-нататъшни граждански вълнения през 2021 г. Изменението на климата пада до позиция №9, но ще бъде отново в дневния ред на бизнеса като приоритет през миналата година.

"В "Алианц Риск Барометър 2021" явно доминират трите Covid-19 риска. Прекъсването на бизнеса, пандемията и кибер рисковете са силно свързани, което е потвърждение на нарастващата уязвимост на нашия силно глобализиран и свързан свят. Пандемията с коронавируса напомня, че управлението на риска и управлението на непрекъсваемостта на бизнеса трябва да се развиват допълнително, за да помогнат на бизнеса да се подготви и оцелее при екстремни събития. Докато пандемията продължава съществено да влияе на страните по света, ние трябва да се подготвим за по-чести екстремни сценарии, като прекъсване на облачната свързаност в глобален мащаб или кибератака, природни бедствия, предизвикани от изменението на климата или дори избухване на друго заболяване", коментира Йоахим Мюлер, главен изпълнителен директор на AGCS.

За България

картината е малко по-различна. Челната тройка и у нас се оглавява от риска от избухване на пандемия (№1 с 57%), следван от опасността от прекъсване на бизнес дейността (№2 с 35%). Третата позиция обаче е за рисковете свързани със законови и регулаторни промени (№3 с 31%), което означава, че българските експерти оценяват като рискови за бизнеса търговските войни, митническите тарифи, икономическите санкции, протекционизма, Brexit и дезинтеграцията в еврозоната.

Пандемията води до прекъсване – сега и в бъдеще.

Преди избухването на Covid-19 Прекъсването на бизнес дейността (BI) вече оглавяваше седем пъти "Алианц Риск Барометър" и се завърна на първото място, след като беше изместена от Кибер риска през 2020 година. Пандемията показва, че рисковете от прекъсване на бизнес дейността от екстремни събития в глобален мащаб са не просто теоретични, а реална възможност, причиняваща загуба на приходи и смущения в производството, операциите и веригите на доставка. Общо 59% от анкетираните изтъкват пандемията като основна причина за прекъсване на бизнес дейността през 2021 г., следвана от кибер инциденти (46%) и природни катастрофи и пожар и експлозия (около 30% всеки).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст