С над 4 млн. лв. подпомагат общините за изработване на общи устройствени планове

мррб

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и през тази година ще подпомогне общините, за да изработят проекти на общи устройствени планове (ОУП). Планирани за това в проектобюджета за тази година са 4.2 млн. лева. Целта е да се обезпечи цялата територия на страната с общи устройствени планове, уточняват от регионалното министерство.

Всяка община може да кандидатства за различно по размер безвъзмездно съфинансиране според това дали попада в първа, втора или трета група. Сумите се изчисляват като процент от договорените цени между общините и избраните изпълнители за изработката на устройствените планове. Общините от първа група ще получат 50% от размера на договорената цена, но не повече от 164 048 лева. Тези от втора група ще получат 65%, но не повече от 142 650 лева. За общините от трета група сумата е 80% от размера на договорената цена, но не повече от 121 253 лева.

От 2014 до 2021 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отпуснало близо 19.5 млн. лв. за съфинансиране на изработването на общи устройствени планове.

Общо 162 общини имат одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия към края на миналата година.

Към момента, според изискванията на Закона за устройството на територията, продължават да се изпълняват други 88 споразумения с общини бенефициенти за изработване на общите им устройствени планове. Има и общини, които сами финансират тази дейност.

Съгласно Закона за устройство на територията общините няма да имат право да одобряват подробни устройствени планове без приет общ устройствен план. Предвижда се изискването да влезе в сила от 1 януари 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST