ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Доц. Атанас Атанасов е новият председател на НСИ

Национален статистически институт - НСИ

Комплектован е вече новият състав на Националния статистически институт. Правителството определи новия му председател. Предложената кандидатура на доц. д-р Атанас Атанасов, преподавател по дисциплини в областта на статистиката в Уневуркегугя за национално и световно стопанство, доказан професионалист в статистическите анализи, социално-икономически и демографски анализ и прогнози и други, бе одобрена с решение на Министерския съвет. 

Това стана след проведена прозрачна процедура за избор на председател на Националния статистически институт. Предварително обявените ясни правила и критерии за избор, бяха публикувани в средствата за масово осведомяване и социалните мрежи. Две комисии с различен състав в няколко последователни етапа, в които лично участва заместник министър-председателят по ефективно управление, проведоха изслушване и защита на концепция за развитието на НСИ и интервюта.

С друго свое решение Министерския съвет определи трима заместник- председатели на Националния статистически институт: В новия състав влизат:

– Диана Янчева, която е доказал се професионалист с дълбоки познания в областта на статистиката, уважаван ръководител, който е готов за нови предизвикателства в професията. Припомняме, че от юни 2012 досега тя беше също заместник-предедател на статистическия институт. 

– Свилен Колев е финансист, с опит в икономическите и финансови анализи, с познания в банковата сфера, с отлично владеене на английски език и множество публикации в областта на статистическите анализи.

– Михаил Кончев, доктор по научна специалност „Приложение на изчислителна техника в икономиката“, с ръководен опит в управлението на проекти, свързани с анализи и дигитална трансформация.

Заедно с това е освободен Богдан Богданов, който е с изтекъл мандат като заместник- председател.

Процедура за публично изслушване на кандидати за председател на Националния статистически институт беше обявена със заповед на заместник министър-председателя Калина Константинова от 15 април. Седемгодишният мандат на настоящия председател Сергей Цветарски изтече, но той не се кандидатира за още един мандат.

Общо 12 бяха кандидатите за поста на председател на Националния статистически институт.

Според Закона за статистиката, НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата. Той е със статут на държавна агенция. Ръководи се от председател и трима заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет за срок от 7 години, но за не повече от два мандата. Те се назначават от министър-председателя. Мандатът на настоящото ръководство на НСИ изтече през миналата година.

За първи път в най-новата ни история се провежда изслушване и конкурс за председател на Националния статистически институт. Избраният нов подход се практикува в някои страни членки на ЕС – Малта и Ирландия, оценява се високо от Евростат и е в съответствие със заявения от правителството ангажимент за публичност и прозрачност на назначенията. Целта е отварянето на вратите на институцията за ново поколение мениджъри професионалисти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст