Министерският съвет одобри прехода към нисковъглеродна икономика

Нисковъглеродна икономика

Министерският съвет прие Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България. Проектът е разработен в изпълнение на разпоредба на Европейския съюз относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствена работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства.

Стратегията е разработена в съответствие с европейските цели и политики в областта на енергетиката и климата, насочени в перспектива към постигане на амбициозни общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика.

Документът представя българската позиция и приоритети по отношение на нисковъглеродната икономика до 2050 година. Стратегията очертава основните изводи от оценката на потенциала на страната, базирана на енергийно и климатично моделиране, като надгражда Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България – 2021-2030 г., и включва периода след 2030 година.

Документът е разработен в рамките на проект за предоставяне на техническа подкрепа, финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *