ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Политическите сили се обединиха около приоритетите на здравеопазване на Powers Summit

Powers Summit

Малко след 9ч. в София днес при пълна зала с представители на всички политически партии, работодателските организации, над 100 браншови организации на бизнеса, научния и гражданския сектор  се откри форумът на иновативната платформа за градивен, оперативен диалог, лице в лице между властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор – Powers Summit, наречен от медиите “Българският Давос”.

Първата от 5-те теми е Здравеопазване. Във всяка тема има три модула:

  1. 40 минутен дискусионен панел с лидерите на работодателски организации, браншови и индустриални асоциации
  2. Лидерите говорят, изявени представители на бизнеса ясно и прагматично поставят проблеми и дефинират решения, както и нужните действия от страна държавата за постигането им.
  3. “Чувам ви” сесия, в която политиците обобщават чутото и дефинират стъпки за неговото постигане. Всеки политик в тази част започва своето изказване с думите “Чух ви”!, ако е чул и казва какво точно е чул.

Участници в панела “Здравеопазване по време на криза” бяха д-р Иван Маджаров, председател на Български Лекарски Съюз, Деян Денев, директор на ARPharM, маг. фарм. Велина Григорова, председател на Български Фармацевтичен Съюз; доц. Цветелина Спиридонова, заместник председател на Българска болнична асоциация. Модерирани от Аркади Шарков, здравен икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), панелистите поставиха трите приоритета, около които се обединява цялата индустрия в предварителни срещи и разговори, организирани от Powers Summit, които да бъдат чути от управляващата власт и изискват решаване в следващите 6 до 12 месеца. Те са:

  1. Устойчив ръст на бюджета за здраве, насочен към подобряване на капацитета, достъпността и постигнатите здравни резултати, който следва да бъде обвързан с конкретни икономически показатели като индекс на потребителските цени, хармонизиран индекс на потребителските цени, индекс на цени на производител, изменение в заплатите.
  2. Задължително продължаващо медицинско образование за българските медицински специалисти с оглед подобряването качеството на лечение, уменията им и за да бъде страната ни в крак с европейските тенденции и добри практики.
  3. Подобряване достъпа на българските граждани до медицински и фармацевтични грижи – осигуряване на равен достъп до лечение и грижа чрез усъвършенстване и утвърждаване на Национална здравна карта, Националната аптечна карта, както и електронен протокол за лекарствена терапия с оглед туширане на регионалните диспропорции в предлагането на медицинска и фармацевтична грижи.

По време на втория панел – “Скритите пандемии – превенция и намаляване на риска” взеха участие проф. Георги Момеков, председател на Българскотото научно дружество по фармация; Ралица Скорчева-Славова, председател на Спиритс България; доц. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Радослав Иванов, председател на Асоциацията на вносители и търговци на електронни цигари. С модератор доц. д-р Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН, председател на СТЕАМ & Космически Атлантически Клъстер, поставените фокус приоритети бяха:

  1. Създаване на работеща стратегия за превенция и борба със затлъстяването.
  2. Оповестяване на разходването на сумите по чл.53 от Закона за здравето и съвместни усилия с представители на научния сектор за по-целенасоченото им разходване с фокус върху подрастващите.
  3. Борба с тютюнопушенето по модерен и измерим начин, вкл. чрез ясно измерими годишни таргети за намаляване на пушачите в България и третиране на цигарите и по-малко вредните алтернативи съобразно степента на вредата.

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули по приоритетите, бяха: проф. Костадин Ангелов от ПП ГЕРБ, доц. д-р Антон Тонев от ПП “Продължаваме промяната”, доц. д-р Нигяр Джафер от ПП ДПС, Илиян Йончев от ПП БСП и Кремена Кунева от Коалиция „Демократична България-Обединение“.

Какво чуха политиците и какви ангажименти поеха:

проф. Костадин Ангелов, ПП ГЕРБ

“Убедено мога да кажа, чух ви! Категорично сме за запазване на здравната вноска да остане 8%. С оглед неравния достъп до здравеопазване в малките населени места сме разработили проект за 30 мобилни екипа – своеобразни поликлиники, които да задоволят тази липса на достъп. Относно превенцията и борбата с т.нар. “скрити пандемии, разработили сме национална програма, която ще се представи пред българската общественост за въвеждане на допълнителни часове здравно образование в училищата. Целта ни е да подготвим децата които да станат отговорни родители  да можем да контролираме социално значимите заболявания произтичащи от затлъстяването.”

доц. д-р Антон Тонев, ПП “Продължаваме промяната”

“Имаме нужда обществото на визира тези проблеми и да влияе на политическите партии. Имаме наследена от дълги години система, при която половината от тези разходи са делегирани на пациентите. В следващите 6-12 месеца се стремим към трайна тенденция за увеличаване на публичните разходи чрез преразпределяне на средства, не върху увеличаване на разходите върху отделния индивид. Бързата адаптация и конкурентоспособност на нашата система ще бъде решение на предизвикателствата. По темата за продължаващо образование целим да адаптираме всички индустриални новости така, че пациентите да получават съвременно и навременно здравеопазване.”

доц. д-р Нигяр Джафер, ПП ДПС

“Чух ви! Приветстваме организаторите, че вплетоха темата за здравеопазване и превенция в темата. Българският пациент остава късно диагностициран и плащащ голяма част от процедурите. Искам да говорим за медицински стандарти, за неспазващи се гейтлайни, правила за добра медицинска практика. Системата ни се характеризира с огромни дисбаланси. Когато даваме все повече пари трябва да си даваме сметка че на ⅔ от страната хората нямат достъп до здравеопазване. Искаме да говорим за качество и как променяме тези показатели. В България специализацията продължава да е проблем и да е свързана с корупционни практики. Това може да го променим и ме радва че намираме допирни точки с колегите част от тази дискусия.”

Илиян Йончев, ПП БСП

“Чувам ви и вярвам в това което казвате. Водещите в техните съпътстващи думи заговориха за политическо безвремие и належащата нужда от диалог. Експертите и политиците в сфера здравеопазване сме в добър диалог. Смятам, че политическите формации стоим здраво зад трите приоритета. Може да имаме различни визии за постигането им но се обединяване в подкрепата им.”

Кремена Кунева, Коалиция „Демократична България-Обединение“

“Чух ви и знам за тези проблеми. Категорично се присъединяваме към колегите за подкрепа на приоритетите. Парите в здравеопазването не за толкова малко, но трябва да работим в посока да се разходват оптимално и законно. Директорите на болници да бъдат хора с достатъчно опит за да създават достатъчно опит да създават промени в управляваните от тях звена. Обединяваме се около по-добър достъп до здравеопазването. В по-малките населени места в България има голям брой болници на брой глава от население, но те не предоставят качествено здравеопазване, а по-скоро количествено такова, с което трябва да се преборим.”

д-р Асен Меджидиев, министър на здравеопазването, Служебно правителство

“Вратата на кабинета ми е винаги отворена. Нужна политическа подкрепа за реформа в здравеопазването. Стартиран е проект за откриване на детска болница и подсигуряване на държавно финансиране за областните болници. Планираме да се оформи професия парамедик, за да се разтовари и подкрепи Бърза помощ.”

Платформата на Powers Summit цели да инвестира колективната интелигентност на страната в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката.

Ще ви държим информирани за приоритетите по всяка от оставащите теми до края на деня и какви точно ангажименти са били поети от политическите партии в залата.

До края на деня остават темите: Енергетика, План за възстановяване, Устойчивост, Предприемачество в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст