Комисията по социалната политика прие нов счетоводен стандарт

счетоводство

Днес, 31 януари, се проведе заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика. По време на заседанието бе разгледан и подложен на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Деница Сачева, Делян Добрев и Костадин Ангелов. 

В началото на заседанието бе обяснено, че Министерството на финансите, Комисията по финансов надзор, както и Институтът за дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) и пенсионните дружества от втори стълб имат спешна нужда от приемането на този законопроект, благодарение на който ще се осъществи хармонизацията на българските счетоводни стандарти с международните. На базата на това предложение Министерският съвет ще може да приеме Национален счетоводен стандарт. Също така бе уточнено, че пенсионните дружества подготвят отчета до 31 март и ако не бъде приет законопроектът днес, те няма да могат да изготвят своите отчети по международните стандарти.

Деница Сачева допълни, че Националният счетоводен стандарт вече е договорен между различните институции, но за да бъде приет от Министерския съвет трябва да има законово основание. Тя коментира, че Националният счетоводен стандарт ще гарантира по-голяма предвидимост в оценките за инвестиции и ще даде по-добро изчисляване на пенсиите. Сачева обърна внимание, че това е изключително важно за пенсионната система, особено за системата на България, която е с три стълба.

От ИДЕС обявиха, че подкрепят Националния счетоводен стандарт, защото внася консистентност в отчетността и прозрачност. Те добавиха и че по този начин различните потребители на финансовите отчети ще получават еднозначна информация, която ще е много по-детайлна и ще изразява спецификата на пенсионната система в България.

В края на заседанието, на първо гласуване, Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване беше приет с 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“. Комисията прие Законопроектът да бъде включен за гласуване в седмичната програма на Народното събрание.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST