Приходите на “М+С Хидравлик” скачат с 44% в края на декември

пари

Приходите от продажби на „М+С Хидравлик“ АД с натрупване за четвъртото тримесечие на миналата година са 221.14 млн. лева, като това е увеличение с около 44.3 процента. Компанията от Казанлък е лидер на пазара на хидравлични мотори и  водещ производител на хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях с клиенти по целия свят.

Този ръст е постигнат и с по-високи разходи за дейността на предприятието. В края на декември те са нараснали до 184.65 млн. лева при 131.89 млн. лева година по-рано. Повече средства са похарчени за материали, за външни услуги и за възнаграждения на работниците.

Активната производствена дейност е свързана и с увеличаване на материалите на склад, както и на незавършеното производство.

Трудната икономическа среда, в която работи компанията са причина за нарастване на сумата на вземанията от клиенти и доставчици. Това пък е дало отражение и върху разплащанията на „М+С Хидравлик“ по текущи задължения, които леко нарастват.

Прогнозата на мениджърите на компанията за 2023 година е за запазване на нивата на продажбите, като в бизнес плана е заложено те да достигнат 222 млн. лева.

Припомняме, че през декември от „М+С Хидравлик“ обявиха, че са получили обвързващо потвърждение на отправена оферта за придобиване на 90 на сто от капитала на италианската компания Oleotecno Hydraulic Сomponents Srl. – най-големият дистрибутор на „М+С Хидравлик“. Отправената офертата е основана на пазарна оценка, изготвена от PricewaterhouseCoopers Business Services Srl, Италия. За 90 на сто от дяловете, „М+С Хидравлик“ възнамерява да придобие, ще заплати 12 150 000 евро.

С реализирането на тази инвестиция, ръководството на “М+С Хидравлик” АД очаква да затвърди лидерската позиция на дружеството в световната хидравлика и да увеличи стратегическото присъствие и дела на компанията от световния пазар.

За последните дванадесет месеца цената на акциите на дружеството вървят нагоре като вече се търгуват по 10.10 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST