ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 500 000 евро заем от “Алтерко” за дъщерната фирма GOAP

Мениджърите на “Алтерко” АД, производителят на IoT продукти за интелигентен дом (Интернет на нещата), са одобрили отпускането на заем в размер на половин милион евро на дъщерното дружество GOAP, съобщават от компанията.

Припомняме, че българският ИТ холдинг приключи първия етап от придобиването на словенския IoT производител Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, или GOAP, през януари тази година. Тогава “Алтерко” купи 60% от капитала на GOAP, като бяха подписани споразумения за придобиване на дружествени дялове с всички четирима акционери на словенската компания. Общата цена на тази сделкабеше 2 млн. евро. Останалите 40% от капитала на словенската фирма, принадлежащи на трима собственици – физически лица, са предмет на договор за опции, който беше подписан заедно със споразуменията за придобиване. С тази покупка “Алтерко” ще разшири технологичното си портфолио и предлагането на продукти за клиентите на дружеството физически лица и фирми.

Срокът за връщане на заема от компанията майка е 31 декември 2029 година.

Лихвата, която ще бъде платена от GOAP, е определена съгласно статистическите данни, публикувани от Българската народна банка относно “Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор нефинансови предприятия (в EUR за период над 5 години)”, уточняват от българската компания.

Заемът е целеви. GOAP ще изплаща свои задължения по заеми, предоставени от миноритарните съдружници преди придобиването, ще плати възнаграждения на ключов персонал, ще плати на доставчици и ще погаси банков заем, отпуснат от банка Nova KBM d.d преди покупката от “Алтерко”.

„Алтерко“ АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на IoT продукти. Групата се състои от пет дъщерни дружества и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ.

Акциите на дружеството се търгуват на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст