ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“ФеърПлей Пропъртис” увеличава капитала си чрез варанти

Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ – София е взел решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на до 74 090 800 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от по един лев всяка една от тях. Това ще стане под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисията с ISIN код BG9200002228. Дружеството вече притежава проспект, одобрен от Комисията за финансов надзор за извършване на тази процедура. 

Към 8 март 2023 г. неупражнените варанти от емисия с ISIN BG9200002228 са общо 74 090 800 броя, уточниха от дружеството със специална инвестиционна цел.

Съветът на директорите е избрал “Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. 

От дружеството уточняват, че решението на съвета на директорите не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции, а им дава възможност да упражнят това право.  С настъпването на падежа по емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

През миналата година “ФеърПлей Пропъртис” направи две увеличения на капитала си чрез упражняване на варанти. През октомври бяха упражнени правата по 15 млн. варанта, а към края на ноември увеличението на капитала стана с 9 млн. лева до 73 045 400 лева след конвертиране на варанти и записване на 9 млн. нови акции. 

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ завърши 2022 г. с печалба в размер на 2.66 млн. лева, докато година по-рано беше на загуба от 453 хил. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст