ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Зелени проекти преобразяват общините у нас

зелени облигации

Зелените проекти вече са неотменна част от дейността на повечето общини у нас. Разбира се, по-големите от тях са по-напред заради по-големите бюджети, с които разполагат и възможността да използват и европейски средства. 

Нови и по-екологични автомобили вече събират сметта в Сливен

Дванадесет нови специализирани машини сменят старите автомобили за сметосъбиране в Сливен. Те са със съвременно оборудване, електронно управление и притежават евростандарт 6, обявиха от общината. „Седем машини почистват града, а другите пет са за селата. И най-важното – те са по-екологични“, заяви Атанас Атанасов – ръководител на почистващата фирма, с която Община Сливен е сключила договор.

Новите специализирани машини са изискани от общината при сключването на договора за сметосъбиране и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване на територията на града. Целта е подобряване на услугата и въвеждане на екологосъобразно управление на сметосъбирането.

Въведена е в експлоатация и мотометачна машина, при която метенето е съпроводено с оросяване на настилката за намаляване на отделянето на прахови частици. Започнала е и поетапна подмяна на контейнерите за сметосъбиране.

„В града са сменени около 90 процента от контейнерите за сметосъбиране. В момента тече такава подмяна и в селата, като до сега са сменени в 12 села“, каза Атанасов. Фирмата е ангажирана и със снегопочистването в града. 

Анаеробна инсталация за разделно събиране ще има в Благоевград

Анаеробната инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци се стои в Благоевград Обектът трябва да бъде завършен по план до края на декември, обявиха от общината.

Кметът Методи Байкушев е разговарял с представители на фирмата строител и на надзора на обекта, които са се ангажирали да положат всички усилия да завършат строителството в срок, за да не бъде санкционирана общината.  

Съоръжението ще бъде с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители на общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила.

Инсталацията се изгражда с финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ по договор, сключен от Община Благоевград през 2018 година. Проектът е на стойност 36.4 млн. лв., от които 30.2 млн. лв. са европейски средства. Срокът за приключване на дейностите по проекта изтича в края на тази година.

Биогориво ще произвеждат от биоразградими отпадъци в Бургас

Поне 30 000 тона отпадъци годишно ще се преработват в новата анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци в Бургас. Това ще намали натовареността на депото за отпадъци край областния център, а наред с това ще се осигури и възможност за производството на метан и електрическа енергия. Това заяви кметът на община Бургас Димитър Николов. Партньорски общини по проекта за изграждането са Несебър и Поморие и ръководството на Управляващия орган на ОП “Околна среда“, по която бе привлечено финансирането.

Инсталацията разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан. От биогаза ще се произвежда електричество и топлинна енергия. “Предстои получените биогорива да бъдат сертифицирани”, поясни Николов. 

Анаеробната инсталация ще обслужва общините Бургас, Поморие и Несебър. Строителството ѝ започна в началото на 2021 г. и е реализирана по Проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас”.

Община Бургас е един от бенефициентите с най-много изпълнени проекти, които са устойчиво функциониращи. Тази инсталация ще е една част от системата на община Бургас за управление на отпадъците, която е цялостна – с нови контейнери, нови машини.

Общият бюджет на проекта за изграждане на анаеробната инсталация е над 47 млн. лева. Тя се намира на ул. “Крайезерна” в близост до Индустриален и логистичен парк – Бургас.  

“България е една стъпка по-близо до умна и съвременна система за управление на отпадъците. Това ще допринесе за прехода към една по-зелена Европа. Тази инвестиция е пример за политиката за управление на отпадъците в Европейския съюз за намаляване на отпадъците, които отиват на депа. Идеята за генериране на електричество от биомаса в тази инсталация е истинско бижу на кръговата икономика”, коментира Агнес Монфре, ръководител на отдел “България, Хърватия и Словения” в Генерална дирекция “Регионална и градска политика” към Европейската комисия.

Анаеробната инсталация в Русе се изгражда с бързи темпове

С бързи темпове в близост до регионалното депо в Русе се изгражда една от най-иновативните анаеробни инсталации в България. В нея от разделно събрани органични отпадъци ще се произвежда биогаз, течен и твърд торфен подобрител и амониев сулфат. Този порект е в програмата на новия стар кмет на Русе Пенчо Милков. 

В приключващия оперативен период на ОПОС 2014-2020 г. са включени три приоритетни проекта в страната, като този в Русе е в най-напреднал етап и ще бъде завършен до края на годината.

“В програмата ми за управление в тези четири години заложих изграждането на анаеробна инсталация, затова и настоявах този отговорен проект да бъде завършен. Изпълняваме го заедно с общините Тутракан, Ветово, Иваново и Сливо поле”, обяви Милков. С изпълнението й ще има хиляди тонове по-малко отпадъци на депо и милиони спестени средства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст