Иска се преюдициално запитване по делото за несъстоятелността на КТБ

вкс

На 25 ноември 2015 г. (сряда) от 13.00 ч. в деловодството на Търговската колегия на Върховния касационен съд (стая № 10 на сутерена на Съдебната палата) ще бъде публично разпределено делото за несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ). Журналистите, които желаят да присъстват на публичното разпределение, трябва да бъдат пред деловодството в 12.50 ч.

Във ВКС постъпиха частни жалби от КТБ АД (н), представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД (легитимиращо се като мажоритарен акционер), отделно от „Бромак” ЕООД и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тези части на решението на Софийския апелативен съд (САС) от 03.07.2015 г., с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими. В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита”.

Във ВКС бяха подадени и касационни жалби от КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД) и от „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург, срещу тази част от решението на САС, с която съдът се е произнесъл по същество за неплатежоспособността на КТБ.

С решението си от 22.04.2015 г. Софийският градски съд (СГС) обявява неплатежоспособността на КТБ с начална дата 06.11.2014 г. Въззивното производство пред САС е образувано по шест жалби. Тази на Българската народна банка е срещу частта на решението на СГС, с която е определена началната дата на неплатежоспособността на КТБ, като искането е за определяне на 30.09.2014 г. като начална дата. Акционерът „Бромак” ЕООД обжалва първоинстанционното решение изцяло. Срещу цялото решение е и общата въззивна жалба от името на длъжника КТБ АД, представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД. Изцяло обжалва акта на СГС и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. Въззивна жалба срещу решението на СГС в частта за началната дата е депозирана и от синдиците на КТБ, според които датата трябва да е 30.09.2014 г. Софийската градска прокуратура протестира акта на СГС също в частта за началната дата.

С атакуваното пред ВКС решение № 1443/03.07.2015 г. по т. д. № 2216/2015 г. Софийският апелативен съд оставя без разглеждане въззивните жалби на КТБ АД (представлявано от изпълнителните директори и от „Бромак” ЕООД), „Бромак” ЕООД и „Бългериан Акуизшън Къмпани ІІ С.а.р.Л” – Люксембург. С акта си съдът се произнася и по същество по жалбите на БНБ, КТБ АД (представлявано от синдиците) и по протеста на СГП относно началната дата, като приема, че тя трябва да бъде 20.06.2014 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст