ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пленумът на ВСС промени срока, в който Прокуратурата предоставя информация за делата, наблюдавани от Европейската комисия по наказателните производства

ВСС - заседание

Пленумът на ВСС измени решение на ВСС по протокол №39/08.10.2008 г., т.28.1 във връзка с приетите Мерки за усъвършенстване организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата от особен обществен интерес, като уточни задължението на Прокуратурата на Република България да предоставя информация за делата, наблюдавани от Европейската комисия по наказателните производства на всеки шест месеца или преди всяка експертна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. На заседанието си, Пленумът на ВСС одобри и проект на Сравнителен анализ на причините за забавяне на наказателното производство в съдебна фаза идентифицирани през 2013 г. и към настоящия момент.

ВСС осъществява мониторинг на делата с особен обществен интерес от м. октомври 2008 г. В изпълнение на посоченото решение на ВСС до момента Прокуратурата на Република България ежемесечно предоставя информация относно образуването, движението и проключването на досъдебните производства, наблюдавани от ЕК и от Европейската служба за борба с измамите, както и за други дела от особен обществен интерес. Новият срок е съобразен с интервала от време, в който Министерството на правосъдието изисква информация от отговорните институции за изпълнението по мерките по Плана за действие за изпълнение на препоръките на ЕК в рамките на МСО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст