ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Лихвите намаляват

пари бизнес кредит депозит

За осми пореден месец лихвените проценти по новите кредити и депозити за населението намаляват, според статистика на Българската народна банка за август..

За периода януари – август сме можели да изтеглим потребителски заем в левове срещу лихва от 9.99 процента. През август 2015-а тя е била 10.87 на сто.

Лихвата, която банките ни начисляват по заемите за нови жилища в лева, бележи спад от 0.76 пункта и достига рекордно ниски стойности от 4.85 на сто. При жилищните заеми в евро понижението е в рамките на 0.04 пункта до 5.67 на сто. 

Общите разходи по потребителските кредити, отпускани в левове, намаляват до 10.93% спрямо 11.9% година по-рано. При заемите за потребление в евро спадът е с 0.43 пункта до 7.41 на сто. Колкото до годишния процент на разходите по жилищните кредити в левове, те намаляват спрямо същия месец на предишната година с 0.80 пункта до 5.33%, а по жилищните кредити в евро – с 0.02 пункта, достигайки 6.19 на сто.

Лихвата по големите левови фирмени заеми над 1 млн. евро, договорени в левове  се понижава до 4.51%, от 5.83н а сто. Ставката по кредитите в евро над 1 млн. евро също пада – до 4.19% при 5.14% преди. Като цяло лихвите по големите кредити варират много в зависимост от единичните сделки с компании, получаващи добри или лоши кредитни условия.

От началото на годината БНБ въведе отрицателни лихви по сумите, които банките държат на трезор, за да ги стимулира да отпускат кредити и да не задържат наличните си пари в системата.

Що се отнася до депозитите, през август сме могли да вложим левове и да получим в замяна 0.84% върху сумата. Което е с 0.63 на сто по-малко,от август 2015-а. Лихвите по спестяванията в евро също продължават да се понижават. Същата е ситуацията и прит лихвите по депозитите на фирмите. 
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст