ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приеха Стратегията за развитие на капиталовия пазар

БФБ - беше даден официалният старт на борсовата търговия с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – първият български борсово търгуван фонд Карина Караиванова Николай Василев

Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегията за развитие на българския капиталов пазар, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

"Причините за слаб капиталов пазар, от началото на прехода са липсата на държавна политика в посока развитие на капиталовия пазар и на фондовата борса като канал за привличане на инвестиции", посочват от институцията.

По данни на Световна банка от 2013 г., ръстът на пазарната капитализация спрямо Брутния вътрешен продукт (БВП) с всеки 10 процентни пункта води до нарастване приблизително с 2500 долара на БВП на глава от населението. В момента капитализацията на БФБ е под 12% от БВП, в развитите европейски държави е 60 – 100% а в САЩ и Великобритания – 120% от БВП.

При анализ на стредата у нас било установено, че българският капиталов пазар има няколко основни проблема. Сред тях се отркрояват недостатъчната ликвидност, липсата на достатъчно добри инструменти и компании за инвестиране, отсъствието на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални инвеститори, оттеглянето на чуждите инвеститори след 2008 г., както и недостатъчната финансова грамотност.

За да се преодеолеят пречките пред развитието на капиталовия пазар в стратегията се залагат законодателни промени в нормативите актове, регулиращи финансовите пазари. Стимулиращо за пазара например би било облекчаването на административните процедури за корпоративни действия и наследства. От полза би била и промяна на нормативната уредба във връзка с режима на промяна на параметрите на емисиите облигации. Облекчение би оказало и скъсяването на сроковете за регистрация на емисия ценни книжа от увеличение на капитала след приключване на записването. Срокът за изпълнението на тези изменения е септември 2017 година.

В стратегията се залага и създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти, чрез оперативни програми и европейско финансиране. Предвижда се и изграждане на единна система за подаване на информация и използване на услуги от институциите на пазара – тип единна входна точка. До декември 2017 г. трявбва да приключи и проектът за стимулиране на малкия и среден бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар. За целта се предлага вдигане на "soft" праговете за проспектите, а също и стимулирането на създаване на специализирани платформи за търговия на стартиращи, иновативни, малки и средни дружества без проспект.

В стратегията се залага и проект, чрез който да бъде даден  директен достъп на местните членове на БФБ до редица високоликвидни инструменти от Европа и останалия свят. Предвижда се и активизиране на акциите, придобити в резултат от масовата приватизация, намиращи се в "спящите", неактивни сметки. До юни другата година трябва да стартира и вторичен пазар на ДЦК на БФБ. В стратегията се залагат още организиране и достъп до услуги за клиринг на взаимни задължения от типа Централен съконтрагент (CCP) и изграждането на инфраструктура за пазар на финансови деривати.

Предлага се и капитализация на големите държавни предприятия, например чрез продажба на съществуващи акции или увеличение на капитала чрез издаване на нови акции през фондовата борса, като държавата запази стратегическия контрол във всяко от дружествата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст