ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Добър стопанин ли е Стопанската академия?

Стопанската академия в Свищов

Сметната палата откри съществени нарушения при управлението на имотите на Стопанската академия "Д. А. Ценов" в Свищов. Това се вижда от доклад на одитната институция за финансовото управление на академията за периода от 1 януари 2014-а до 31 декември 2015 година.

Проверката показала, че при отдаването на имоти под наем висшето училище невинаги е сключвало договор. А в случаите, в които е имало такъв, на документа липсвали подписите на главния счетоводител и на юрисконсулта. 

Одиторите установили, че имотите били отдавани почасово само срещу молба до ректора, без търг или без документ. В замяна в тези случаи свищовската академия получила 200 лв. наем. Наемната цена на имотите често не е била ясно определена, а самото ценообразуване било в противоречие със Закона за държавната собственост.

Тръжната цена при отдаване на имоти под наем чрез търг също не съответствала на изискванията. В три от седем проверки на начина, по който е определяна началната тръжна цена (заповеди от 27 февруари 2014 г., 5 февруари 2015 г. и от 28 юли 2014 г.), съответните служби в Стопанската академия ползвали старата оценка на имотите – от 2 април 2013 година.

"Валидността на оценките на имотите в доклада на оценителя е шест месеца и не е в сила към датата на обявяване на публичните търгове", посочват от Сметната палата. 

Експертите от одитната институция открили и друго нарушение – условията за провеждането на търговете не били публикувани в местните вестници, каквото е законовото изискване.

Незаконосъобразен бил и друг подход на ръководството на Стопанската академия. При нередовно плащане на наема не били начислявани и не били събирани лихви. Вероятно това е и причината наемите рядко да бъдат плащани в срок. За одитирания период е установено, че е  забавено плащането при 24 договора. За сравнение – в края на 2015-а в процес на изпълнение били двадесет и един.

"В договорите за наем е включена клауза във връзка с предаването и приемането на имотите, която е в противоречие с действащите нормативни актове и вътрешни правила“, твърдят още одиторите. В клаузата пишело, че ако липсва опис на имота, се предполага, че той е бил предаден и съответно върнат в добро състояние.

Одиторите установили, че академията не е поддържала база данни за управляваните имоти, не бил заведен и регистър за собствеността, а до момента на проверката нямало и човек, който да отговаря за това. А академията трябвало да стопанисва немалко имоти – те са двадесет на обща стойност 21.5 млн. лв. и прилежащи към тях земи за още 7.5 млн. лева.

На фона на описаното управление на имотите приходите от отдаването им под наем през годините намалели значително – до 756 846 лева. Спрямо 2013 г. те се свили с 19% през 2014-а до 428 442 лв. и с 37% през следващата година, достигайки 328 404 лева.

"Причините са в намаляващия брой на обучаваните студенти, намаляване броя на настанените лица в студентските общежития и намаляване на желаещите за наемане на имоти след изтичане на договорите за наем", обясниха по-ниските приходи от Сметната палата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст