ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общинските планове за инвестиции се правят по график

пазари

Въпреки трудната здравна и икономическа ситуация, местната власт на много места в страната продължава да работи и да инвестира в планирани за тази година проекти.

Община Пловдив 

е готова с проекта за създаване на общинско дружество, което да управлява две линии на градския транспорт, съобщиха от общината. Проектът е включен в новия План за интегрирано градско развитие – ПИРО, и ще се завърши в рамките на следващите 7-8 години. В първия етап се предвижда да бъдат закупени автобуси за две нови линии, чиито маршрути свързват по-голяма част от училищата и висшите учебни заведения в Пловдив.

"15% от фините прахови частици се генерират от трафика и наш основен приоритет е да работим и да прилагаме мерки, които да доведат до подобряване качеството на въздуха. Този факт, заедно с недобре работещият градския транспорт, ни мотивира да създадем дружество за екологичен градски транспорт“, посочи  заместник-кметът Тодор Чонов. Това е и препоръка на Световната банка, която изготвила анализ на моментното състояние на транспорта в Пловдив и е дала перспективите за неговото развитие.

Първоначално дружеството ще разполага с 20 електробуса, шофьори, административен, технически и помощен персонал. Инвестицията е за близо 22 млн. лева, като  ще се кандидатства за европейско финансиране при отваряне на европейските програми догодина. За целта са проведени срещи с управляващите органи на Програма „Региони в растеж“ и „Околна среда“.  Направено е и проучване за кандидатстване по програма LIFE и „Хоризонт“, уточняват от общината.

След създаването си общинското дружество ще има достъп до европейско финансиране на проекти за модернизация на обществения градски транспорт. Община Пловдив ще може да реализира мерки за намаляване на емисиите и декарбонизация на градския транспорт чрез закупуване на превозни средства с нулеви емисии. По този начин ще се подобри качеството на услугата, ще се осигури прозрачност на финансите, ще се повиши конкуренцията между операторите.

Общината ще внесе доклад в Общинския съвет за създаване на дружеството по Търговския закон. На следващ етап то ще получи лиценз за извършване на обществен превоз, да кандидатства по европейските програми за закупуване на електробуси и изграждане на автобусно депо и съпътстваща инфраструктура към него.

Европейският съюз отпуска сериозни средства на общините за закупуване на екологичен подвижен състав. Такава е и тенденцията за новия програмен период. Над 6000 са електробусите, които обслужват обществения транспорт на Стария континент, като най-много са в Нидерландия – над 1250, следвана от Германия и Франция с над 750.

Пловдивското дружество "Екобус" ще бъде 100% общинска собственост, ще се контролира от Общинския съвет и ще обслужва линиите успоредно с останалите частни превозвачи.

Във връзка с подобряване качеството на въздуха и създаване на устойчиви модели за градска мобилност Община Пловдив подготвя процедура за изготвяне на План за устойчива градска мобилност. Той  ще ни даде един по-ефективен начин за решаване на транспортните проблеми с цел намаляване на неблагоприятното въздействие на трафика върху околната среда. "Ще ни помогне също да подобрим достъпността до инфраструктурата и услугите за всички – включително пешеходци, велосипедисти, за хората с увреждания, ще насърчи здравословните начини на придвижване и използването на градския транспорт, вместо личните автомобили“, уточнява заместник-кметът Тодор Чонов.

Ремонтът на

общинската автогара в Плевен

се очаква да приключи до края на януари 2022 година. Инвестицията е за около 2.6 млн. лева, съобщават от общината. Според Стефан Милев – заместник-кмет на Община Плевен.нормалната експлоатация на съоръжението може да започне в началото на март следващата година.

Напредват дейностите по изпълнението на проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. 

Фасадата на сградата на чакалнята на Автогарата е запазена в оригиналния си вид. По проекта за ремонт ще има различни според предназначението им видове гишета; чакалня с площ над 100 кв. м и с места за сядане на повече от 50 човека и други подобрения.

Предвижда се изграждане на минимум 8 сектора за заминаващи и преминаващи автобуси, както и минимум три сектора за пристигащи автобуси.

Плевенската автогара е построена 1966 г. и е една от най-големите в Централна Северна и Северозападна България. Според разписанието, което действа и в момента, от нея тръгват автобуси в 55 направления. Автогарата е близо до жп гара – Плевен и осигурява връзка с десетки бързи и пътнически влакове.

Кметът на Благоевград Илко Стоянов е финализирал цялата законова процедура за

запазване на терена на бившите казарми

като общинска собственост, съобщават от общината. Изработен е вече и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на този терен.

Във връзка с одобрения ПУП-ПРЗ има издадено и разрешение за промяна предназначението на три броя сгради, разположени в имота. На място предстои да бъдат обособени музей, Интер експо и конгресен център, както и зала за спорт.

С направените промени Община Благоевград вече е изпълнила постановление на Министерски съвет и по този начин запазва правото си на собственост. Предвижда се там да бъде изграден и православен храм.

Целта на кмета Илко Стоянов е проектът за облагородяване на парк „Македония“ да бъде разгърнат в целия му потенциал, което ще бъде в полза на жителите и гостите на града.

Общо 62 дка от терена на бившите казарми бяха прехвърлени от Министерство на отбраната на Община Благоевград, с решение на Министерския съвет през 2016 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст