ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 28 млн. евро са дадени за развитие на туризма между България и Турция

България Туеция Министерство на регионалното развитие

Над 28 млн. евро са инвестирани до момента по проекти за опазване на околната среда и развитие на туризма в пограничния регион между България и Турция. Средствата са отпуснати по общо 101 проекти по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството европейска Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Нина Стоименова, която председателства осмото заседание на Съвместния комитет за нейното наблюдение.

Съпредседател на заседанието от страна на Турция бе Шебнем Сьозер, представител на Главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“ към Дирекция „Въпроси на Европейския съюз“, съобщиха от МРРБ.

Заместник-министър Стоименова отчете високи резултати по текущата програма, като са реализирани над 65% плащания към бенефициентите. „При тези факти пътят напред в програмния период 2021-2027 г. трябва да продължи и то с амбициозните цели да достигнем още по-близо до хората и бизнеса от региона“, заяви тя.

По време на онлайн срещата, освен напредъкът в изпълнението за периода 2014-2021 г., бе разгледан и процесът на разработване на новата програма за периода 2021-2027 г.

В новата програма 34,4 млн. евро ще бъдат инвестирани в приоритети с висока добавена стойност, с устойчиви ползи във времето и мерки, които могат да се приложат максимално бързо. Предвидена е подкрепа за малкия и среден бизнес за преход към нисковъглеродна и кръгова икономика, мерки за изграждане на капацитет за справяне с миграционните процеси и за териториално сближаване чрез изпълнение на интегрирана териториална стратегия за трансграничния регион.

„Фокус в новия програмен период ще бъде поставен върху подхода „отдолу-нагоре“, който е доказал своята ефективност и предполага значително повече отговорности за местните власти и общности в трансграничния регион“, каза още заместник-регионалният министър. 

В тази връзка до края на месец декември тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира кампания за популяризиране на интегрираната териториална стратегия по програмата и за набиране на проектни идеи за формиране на списъците с операции към стратегията.

В заседанието участва и г-жа Магали Леноел, представител на Европейската комисия – Главна дирекция „Регионално и градска политика“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст