ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търси се баланс между политиките в рибарството и околната среда в Черно море

риболов Черно море Средиземно море

Черно море е едно от най-изолираните от Световния океан. То е свързано със Средиземно море чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, а с Азовско море – чрез Керченския проток. Подобно на всеки друг морски басейн и то има екологични проблеми, предизвикани от човешката дейност и доколкото е доста изолирана водна среда тези проблеми са още по-обострени в сравнение с отворените гранични морета.

Именно затова изключително важно е да се намери правилният баланс между политиките в областта на рибарството и околната среда. Нужни са общи инициативи и усилия от всичките шест черноморски държави за смекчаване на негативните ефекти от човешката дейност и изменението на климата. „Несъмнено координация на регионално ниво ще бъде далеч по-ефективна от индивидуалните действия на всяка страна.“ Такова мнение е изразил заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на заседание на Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море, което се провежда с участието на представители на България, Румъния и Европейската комисия. Според него благодарение на съвместните усилия до момента устойчивостта на рибарството в региона продължава да нараства.

Черно море е обитавано от около 180 вида риба.

Ключови приоритети на България за бъдещето на риболова и аквакултурите в Черно море са повишаването на научните знания и развитието на изследователския капацитет, равни условия за прилагане на приетите регионални мерки от всички крайбрежни държави и нулевата толерантност към незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Консултативният съвет за Черно море, който е създаден през 2015 г. с централа във Варна, има за цел да информира Европейската комисия и държавите членки за тенденциите и проблемите, свързани с управлението и социално-икономическите аспекти на рибарството и аквакултурите в своята географска зона.

 

Замърсяване

Изчислено е, че 70% от общото количество отпадъци, вливащи се в Черно море, идват от шестте черноморски страни. Част от тези отпадъци и останалите 30% (от другите 11 страни, които нямат излаз на Черно море) се вливат в Черно море чрез Дунав. Като се прибави липсата на големи течения, недостатъчната циркулация на водата и големите количества вливащи се хранителни вещества, екологичното състояние на Черно море все повече се влошава.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст