ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на производството и търговията през октомври

търговия

По предварителни данни на Националния статистически институт през октомври сезонно  изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.7% в сравнение със септември. На годишна база той бележи ръст с 9.7 процента.

Според данните повишение спрямо предходния месец е регистрирано и в производството на електрическа и топлоенергия, както и на газ – с 9.9%. 

Намаление е отчетено в добивната промишленост – със 7.8% и при преработващата промишленост – с 0.2%. 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде  – с 20.2%, производството на тютюневи изделия с 14.7%, производството на дървен  материал и изделия от него, без мебели – с 13.2%, производството на превозни средства, без автомобили – с 9.9%, производството  на  автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 9.2%.

Съществено  увеличение е регистрирано при: производството  на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 18.5%, производството на основни  метали – с 9.6%,  производството на лекарствени  вещества и продукти – с 8.0%, производството на химични продукти – с 5.8%.

От НСИ съобщават, че индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.2%  под  равнището от предходния месец,, както и спад от 1.9% на годишна база. 

Оборотът  в  раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец. През октомври 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е със 7.6% над равнището на същия месец на 2020 година.

През октомври в сравнение със същия месец на 2020  г.  е отчетено  увеличение  на оборота при  всички големи групи: търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (по 7.6%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (със 7.0%). 

В  търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значителен ръст е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 31.3%. Понижение се наблюдава при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет –  с 9.1%,  и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 8.2%

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст